Høyesterett stadfester dom for trakassering

Høyesterett opprettholder Eidsivating lagmannsretts dom for trønderen som drev med omfattende trakassering av ansatte i rettsvesenet i Trondheim.

Saken oppdateres.

Mannen i slutten av 40-årene ble i Inntrøndelag tingrett i september i fjor dømt til fengsel i ett år og fire måneder for blant annet «intens, vedvarende og systematisk trakassering av aktører i rettsvesenet», som det heter i dommen.

LES OGSÅ: Mann filmet og trakasserte dommere og politi – dømt til fengsel

Skjerpet straff

Eidsivating lagmannsrett skjerpet straffen til fengsel i to år og åtte måneder i februar i år, en dom som ble anket inn til Høyesterett over lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og at han ikke ble ilagt kontaktforbud overfor de ansatte i Trondheim tinghus.

I Høyesteretts dom, som vil kunne gi en veiledning for straffeutmålingen ved motarbeidelse av aktører i rettsvesenet, er den eneste forandringen at domfelte får større fradrag for utholdt varetekt. På alle andre punkter opprettholdes dommen fra lagmannsretten.

Sjikanering

Domfelte fikk økonomiske problemer som endte med at hans landbrukseiendommer måtte tvangsselges. Etter dette begynte sjikaneringen av en rekke av dem som var involvert i behandlingen av hans saker i rettsvesenet.

Mannen opprettet en Facebook-side der han la ut anklager mot advokaten, sorenskrivere og politifolk, og la ut filmer han hadde tatt opp av dem.

- «Tjener NN (advokaten, red.anm.) det meste av sine inntekter gjennom å bryte lovene og stjele fra Borgerne i Orkdal?» var et av utsagnene mannen postet på nettsiden.

Sendte flere hundre meldinger

Også Orkdals lensmann fikk gjennomgå. Mannen filmet lensmannen, og kalte ham både «kriminell», «terrorist», «kjeltringpakk» og «tyv». Også en sorenskriver som var involvert i sakene om tvangssalg ble beskyldt på nettsiden for å ha «en svært alvorlig mental lidelse».

Han sendte også hundrevis av krenkende tekstmeldinger til advokaten og lensmannen. Flere av de berørte syntes saken var en belastning.

På forsiden nå