Snitthastighetene synker etter at nye fartsmålinger er satt opp

Gjennomsnittsmålingene som er satt opp på E6 har fått hastighetene til å dale, og gir dermed ønskede resultater. Likevel kan det oppleves som problematisk for enkelte.

Gjennomsnittsmålingen som nylig ble oppført i flere tunneler på E6 har gitt resultater. Hastighetene har gått ned på strekningene.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen tidligere har skrevet har de nylig oppsatte fotoboksene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal tatt flere trafikanter i for høy hastighet. Rundt 300 kjøretøy har blitt tatt for å kjøre for fort på de aktuelle strekningene.

Farten går ned

Selv om en hel del kjøretøy har blitt tatt med altfor høy hastighet, de høyeste målt til over 130 km/t, har gjennomsnittsfarten dalt betraktelig.

Tall hentet ut fra fotoboksene der det er strekningsmåling, også kalt SATK, i Trøndelag, viser at gjennomsnittstrafikanten ligger rett under fartsgrensen der det er målinger:

  • Vuddudalen, nord for Stjørdal (70 km/t sone) - 69,87 km/t i snittfart.
  • E6 Væretunnelen (80 km/t sone) - 77,31 km/t i snittfart.
  • Stavsjøfjelltunnelen, Malvik (80 km/t sone) - 71,93 km/t i snittfart.

Dette er tall fra de tre første ukene i mai måned. Helltunnelen kommer ikke med i denne oversikten på grunn av at det ikke er tilgjengelige data å få derfra per dags dato.

- Det vi av erfaring vet om slike strekningsmålinger, er at gjennomsnittshastigheten er lav i tiden rett etter at målingene er satt igang. Etter hvert som trafikantene blir tryggere på fotoboksene, øker også farten.

LES OGSÅ: Så fort må du egentlig kjøre for å bli tatt av fotoboksene

Det sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen, region midt, og forklarer videre at det kan være noe av årsaken til at det i Stavsjøfjelltunnelen gjennom mai er målt såpass lav gjennomsnittsfart.

- Kødannelser og andre trafikkhendelser har nok noe av skylden for den lave hastigheten også, fortsetter han.

Bysveen omtaler det som et veldig godt sikkerhetstiltak i trafikken, og forteller at de ser en reduksjon i skadde og drepte i trafikken på 51 prosent der det står slike målingsenheter. Han poengterer likevel at dette er målinger som kun vil stå til nye E6 står ferdig.

- Mange kjører for sakte

Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), region Trøndelag, roser også tiltakene fra vegvesenet, men meddeler samtidig at det ikke er helt uproblematisk å ferdes på disse strekningene for yrkessjåfører.

- Vi har jo etter hvert fått noen av disse fotoboksene i Trøndelag. I utgangspunktet er det et veldig godt tiltak, men det blir en utfordring når bilister plutselig får et anstrengt forhold til hastighet. Det oppleves til tider som frustrerende.

Han forteller videre at det jevnlig oppleves farlige situasjoner i trafikken der fotoboksene er satt opp.

- Et eksempel er strekningen i Vuddudalen. Når man er ferdig med sonen der farten måles, er det ofte mange kjøretøy som blir liggende bak og som skal forbi. Det er ikke alltid like heldig. Målingene er veldig gode for fartskontroll. Problemet er at alt for mange kjører for sakte, sier Melum.

LES OGSÅ: Krevde fotoboks i Strindheimtunnelen

For selv om gjennomsnittshastighetene viser at trafikken ikke ligger langt unna fartsgrensen på strekningene, så finnes det ytterpunkter. Noen ligger over fartsgrensen, mens andre ligger godt under. Det sistnevnte er det Melum mener er problematisk.

- I tunneler har vi stadig vekk nestenhendelser. Plutselig står trafikken bom stille på grunn av kø, og da kommer man altså i 80 km/t. Det er klart det er potensielt farlige situasjoner. I tillegg ser vi uønsket kjøring der det er flettefelt, som da igjen fører til kødannelser. Det er nok at én bilist opptrer irrasjonelt, før det forplanter seg bakover i trafikken.

Regonsjefen i NLF mener det må jobbes bedre med kjøreatferd for å få bukt med problemene.

- Det må bedre kjøreopplæring og opplysning til. Det er viktig at flyten i trafikken opprettholdes, men det er klart det er en vanskelig sak å håndtere. Kanskje hadde bedre skilting og flere kampanjer vært små tiltak, tilføyer han.

LES OGSÅ: Yrkessjåfør irritert på sinkekjørere: - Fotoboksen biter ikke hodet av deg

- Passer ikke overalt

Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen. Det sier distriktsleder i Trygg Trafikk sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth.

- Vi mener ikke at det skal settes opp SATK overalt. Derimot mener vi at dette er et godt tiltak på enkelte strekninger med mange alvorlige ulykker. Det gjelder i hovedsak strekninger med høy gjennomsnittsfart, og er særlig aktuelt i lange tunneler.

LES OGSÅ: Her vil Nye Veier ha helt ny E6-tunnel i Hommelvik

Likevel forteller han at opplevelsene yrkessjåførene opplyser om, er nødt til å tas med i videre vurderinger.

- Vi har full tillit til at våre gode samarbeidspartnere i Statens vegvesen og politiet vurderer hvor slike målinger passer på best mulig måte. Da må blant annet disse erfaringene NLF beskriver, tas med i vurderingene.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå