Disse veiene har blitt tryggere i sommer

Flere fjell langs fylkesveier i Sør-Trøndelag er skredsikret.

Langs fylkesvei 32 ved Svannabekken i Åfjord og andre veistrekninger er det gjort fjellsikringsarbeid i vår og sommer.  Foto: Statens vegvesen

Saken oppdateres.

I vår og sommer har det blitt ryddet vekk 180 kubikk med løs stein i fjellskjæringene eller i terrenget over fjellskjæringene langs fylkesveiene. Det melder Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

- Dette har vært et svært krevende arbeid for å få sikrere forhold for trafikantene som ferdes langs vegene. Jeg synes at mannskapet har gjort en god jobb og at forandringene er synlige i terrenget, sier byggeleder Aleksandar Pesut i vegavdeling Sør-Trøndelag.

I tillegg har de festet 320 bolter i fjellet der det er stein som kan løsne over tid.

Under arbeidet måtte veiene stenges i perioder, og trafikken fikk slippe forbi med jevne mellomrom på planlagte tidspunkt.

Fjellsikring er gjort langs følgende strekninger:

Fv. 715 Mørrevatnet og Mørriaunet i Åfjord kommune

Fv. 718 ved Hasselvika i Rissa kommune

Fv. 32 Stokksund - Harbak i Åfjord kommune

Fv. 717 ved Rørvik i Rissa kommune

Fv. 715 mellom Trolla og Flakk ferjeleie i Trondheim kommune

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå