Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter

Frostating lagmannsrett ga lege ett år kortere fengselsstraff.

  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Trondheimslegen sto i Frostating lagmannsrett tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006.

Ifølge påtalemyndigheten ble alle de fem kvinnene utsatt for «helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser».

LES OGSÅ: Lege dømt til fem års fengsel for pasientovergrep

Nektet straffskyld

Mannen nektet i lagmannsretten for at han hadde gjort noe ulovlig og at undersøkelsene var medisinsk begrunnet. Retten festet ikke lit til denne forklaringen, og de medisinsk sakkyndige beskriver undersøkelsene av en av pasientene som «uvanlig», kommer det frem i dommen fra Frostating lagmannsrett.

LES OGSÅ: Lege nekter straffskyld for overgrep mot pasienter

Mishandling

Mannen var også tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av en tidligere samboer. Han nektet også straffskyld for dette i retten. I tillegg var han tiltalt for å ha brutt et besøksforbud mot en annen kvinne, men ble frikjent for dette.

Under rettssaken i Frostating lagmannsrett la påtalemyndigheten ned påstand om at legen måtte dømmes til fengsel i fem år og ni måneder.  Mannens forsvarer la ned påstand om at legen måtte frifinnes.

LES OGSÅ: - Han hadde et seksuelt blikk

Kortere fengselsstraff

Lagmannsretten dømte mannen til fire års fengsel. Fengselsstraffen er ett år kortere enn straffen mannen ble dømt til å Sør-Trøndelag tingrett. Retten skriver i dommen at de mener straffutmålingen fra Sør-Trøndelag tingrett er noe for streng. Lagmannsretten mente at det måtte trekkes fra tid fordi hendelsene skjedde tilbake i tid. Legen mistet legeautorisasjonen etter at han ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett, og lagmannsretten påpeker i dommen at det er realistisk at han kan miste levebrødet.

Mannen må også betale oppreisning til kvinnene.

§
Vis debatt
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå