Fant 40 militære granater i Børsa

Politiet ønsker tips etter at det i helga ble funnet 40 militære granater ved Svalnestangen ved fylkesvei 800.

Granatene kan være farlige, og politiet oppfordrer publikum til å melde fra til politiet dersom noen finner flere.  Foto: FORSVARET

Saken oppdateres.

- Granatene som ble funnet brukes ikke av Forsvaret lenger. Funnet tyder på at granatene ikke har ligget i vannet lenge, sier fungerende lensmann Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Granatene er utrangert av Forsvaret, men skarpe.

- Granatene kan være farlige. Ta kontakt med politiet dersom du kommer over flere granater, oppfordrer lensmannen.

30 splintgranater og ti sjokkgranater ble funnet ved Svalnestangen, som ligger ved en avkjørsel til fylkesvei 800 (gamle E39) i Børsa. Ifølge politiet er funnstedet lett synlig fra veien.

Avisa Sør-Trøndelag skriver at granatene er dumpet fra land, trolig fra en fiskeplass i Børsberga. Granatene ble funnet på 2-15 meters dybde. Denne typen granater har ikke vært i bruk av Forsvaret siden 90-tallet, ifølge avisa.

Forsvaret er i ferd med å undersøke sine lager for å finne ut om de mangler granatene som er funnet. Granatenes serienummere er intakt, noe som vil lette arbeidet.

- Dette er materiell vi normalt har god kontroll på og det skal være mulig å finne ut av dette, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Ønsker tips

Politiet ønsker nå opplysninger fra hyttefolk eller andre som ferdes i området. Folk som har sett mistenkelig aktivitet i området bes kontakte politiet på telefon 73899300/02800. Politiet er særlig interessert i om noen kan ha sett folk som frakter på kasser.

Politiet fikk bistand fra Kystvakta i søket. Onsdag morgen opplyste Forsvaret at søket var avsluttet og området ryddet.

- Objektene vil ikke bli destruert på stedet. De regnes som transportsikre, og Forsvaret tar dem ut av området før en eventuell destruksjon.

Privatpersoner tipset

Det var sivile som først observerte eksplosivene og rapporterte funnet videre.

- I gjennomsnitt får forsvaret og politiet inn én henvendelse hver dag om mulige funn, sier Stordal.

Han oppfordrer til å kontakte politiet med én gang og ikke håndtere eksplosivene selv.

Kystvaktskipet Njord og dets mannskap bistod politiet i rydding og søk etter flere eksplosiver i Børsa. 
        
            (Foto: Jørn Saltnes)

Kystvaktskipet Njord og dets mannskap bistod politiet i rydding og søk etter flere eksplosiver i Børsa.  Foto: Jørn Saltnes

På forsiden nå