Fosen-samene tapte skjønnsrettssaken om Storheia-utbyggingen

Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt får heller ikke i denne omgangen stoppet utbyggingen av vindkraftanlegget på Storheia.

STØTTEDEMONSTRASJON: Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo var en av dem som møtte opp på støttemarkeringen for Fosen-samene da rettsaken pågikk i juni.   Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Onsdag falt avgjørelsen i skjønnsrettssaken som gikk for Inntrøndelag tingrett i juni.

Fosen reindriftsgruppe sør mente at Olje og energidepartementets godkjenningsvedtak av konsesjonen for vindkraftutbyggingen ikke var gyldig. Dette har skjønnsretten ikke gitt dem medhold i.

LES OGSÅ: - Bare én same er nok

Ikke medhold

Fosen-samene mener at konsesjonsvedtaket er i konflikt med folkerettens urbefolkningsvern. Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene. Det er påpekt både saksbehandlingsfeil, brudd på utredningsplikt og mangefult ekspropriasjonsvedtak.

Ikke på noen av punktene får Fosen-samene medhold.

- Ikke saksbehandlingsfeil

I kjennelsen heter det blant annet at «Etter en samlet vurdering er retten kommet fram til at departementets vedtak hverken vil utgjøre en total nektelse av retten til kulturutøvelse eller en betydelig innsnevring av sørgruppens muligheter til kulturutøvelse.»

Om saksbehandlingen heter det at «Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt. Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.»

LES KRONIKKEN: Er Fosen vårt eget Standing Rock?

Stort område

Vindparken på Storheia omfatter 38 kvadratkilometer, et område på størrelse med Jonsvannet ganger tre.

Sørsamene frykter at vindmøllene og kraftledningene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.

Storheia-utbyggingen er en del av Fosen Vinds storstilte vindkraftutbygging i Midt-Norge. Planen er å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg der parkene skal ligge på Hitra og i Snillfjord i tillegg til Fosen. Bak Fosen Vind står Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power.

Turbinene på Storheia skal stå ferdig montert i 2019 og produksjonen settes i gang samme år.

LES KOMMENTAREN: Storheia større enn Alta, men hvor er engasjementet?

LES OGSÅ: Erna maner til kamp mot samehets

Fosen Vind fornøyd

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind sier selskapet er meget fornøyd med avgjørelsen og at den ikke kom uventet.

- Vi er veldig tilfreds med at retten støtter vårt syn. Fosen Vind har hele tiden forholdt seg til at norske myndigheter har gitt en endelig konsesjon etter en lang og grundig prosess der alle interesser er blitt hørt, og hvor forholdet til reindriften har vært spes vektlagt. Dette bekrefter at vi har alle tillatelser til å gjennomføre utbyggingen som er påbegynt, sier Steen.

- Retten har grunnleggende feil

Advokat Andreas Brønner som representerer Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, sier at retten har vurdert både faktum og juss feil.

- Utbyggingen vil gjøre det umulig å bruke Storheia som reinbeite. Det mener vi bevisførselen viste. Når retten legger til grunn at reinbeitedistriktet kan bruke Storheia som før, er det grunnleggende feil, sier Brønner.


Denne videoen er laget av Norske Samers Riksforbund. Den viser Storheia-utbyggingen og Maja Kristine Jåma (23) som er reindriftsutøver i området. Kreditering: Norske Samers Riksforbund


Begjærer overskjønn

Han har ennå ikke diskutert rettsavgjørelsen med Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, men regner med at den vil bli anket. Det vil bli begjært overskjønn, og avgjørelsen overprøvd i Frostating lagmannsrett.

Uansett avgjørelsen i Inntrøndelag tingrett, er det ventet at saken vil bli prøvd i flere instanser. Det er fortsatt aktuelt at saken tas helt til menneskerettighetsdomstolen, men det er mange skritt før den tid, sier Brønner.

- Jeg er ikke overrasket over at dommerne ikke har guts til å stoppe utbygging. Faktum og juss skulle lede til det resultatet, men det krever et visst mot, sier Brønner.

Storheia vindpark: 80 vindturbiner skal på plass, og 62 km veg bygges. Ferdig bygd skal anlegget produsere 1000 GWh. Området ligger i Åfjord kommune på Fosen. 

Storheia vindpark: 80 vindturbiner skal på plass, og 62 km veg bygges. Ferdig bygd skal anlegget produsere 1000 GWh. Området ligger i Åfjord kommune på Fosen. 

For Fosen-samene: Advokatene Geir Haugen og Andreas Brønner (t.h.) representerer samene i Storheia-saken. 

For Fosen-samene: Advokatene Geir Haugen og Andreas Brønner (t.h.) representerer samene i Storheia-saken. 

På forsiden nå