Nå kommer disse trafikkskiltene til Trøndelag

Den nye veien fra Tiller til Melhus blir skiltet som «motorveg».

BLIR «MOTORVEG»: Nye E6 mellom City Syd og avkjøringa til Melhus sentrum vil bli klassifisert som «motorveg». På Sandmoen er de første skiltene som indikerer dette allerede på plass.  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Ikke en eneste vei i Trøndelag er per i dag god nok til å bli klassifisert som «motorveg». Men med veiutbygginga som er i full gang sør for Trondheim blir det andre vei-boller.

- E6 mellom City Syd og avkjøringa til Melhus sentrum vil bli klassifisert som «motorveg», sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen Region Midt.

LES OGSÅ: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

- «Motorveg» best og tryggest

I dag er de beste trønderske veiene klassifisert som «motortrafikkveg». Dette gjelder for eksempel dagens E6 mellom Stjørdal og Trondheim, Okstadbakken, Omkjøringsvegen, E6 i Melhus og E39 mellom Klett og Orkanger.

- Hva er forskjellen på en «motorveg» og en «motortrafikkveg»?

- Det stilles strengere kvalitetskrav til en «motorveg» enn til en «motortrafikkveg». En «motorveg» må blant annet ha minst fire kjørefelt, midtdeler og være på minst fem kilometer. Ikke alle de samme kravene stilles til en «motortrafikkveg», sier Kringen.

Ulike veiklasser: Skiltet for «motortrafikkveg» til venstre og skiltet for «motorveg» til høyre. 

- Veier med klassen «motorveg» er de beste og tryggeste veiene vi har. På denne type vei skjer det færre ulykker, og det er gode passeringsmuligheter for annen trafikk dersom uhellet likevel skulle være ute.

Han legger til:

- Ingen av veiene vi har i Trøndelag per i dag er gode nok til å oppfylle kravene til veiklassen «motorveg».

«Motortrafikkveg»: Her ser du hvordan E6 rett sør for Melhus er merket per i dag, med blå «motortrafikkveg»-skilt. Med åpningen av nye E6 fra Tiller til Melhus blir veien klassifisert som «motorveg» helt frem til avkjøringa til Melhus sentrum.  Foto: Martin Andersen

 

LES OGSÅ: Lokal uenighet kan utsette E6 til 2035

De første skiltene på plass

Selv om den nye veien mellom Trondheim og Melhus ikke skal stå helt ferdig før i 2019, kan du allerede nå se de første skiltene som indikerer hvilken veikvalitet du kan belage deg på i fremtiden.

- Skiltene begynner å komme opp, men dette har ikke noe praktisk betydning ennå. Foreløpig gjelder den eksisterende veiklassen. Dette vil imidlertid bli «motorveg» så fort de første delene av nyveien står klar. Da mente vi det ville være være lite økonomisk å lage skilt med «motortrafikkveg» nå, bare for å rive dem ned og sette opp helt nye skilt om kort tid, sier Kringen.

NYTT SKILT: Dette skiltet, som har betydningen «Slutt på motorveg» er satt opp ved avkjøringa fra E6 i sørgående retning på Sandmoen.  Foto: Martin Andersen

LES OGSÅ: - Helt absurd å bruke 100 millioner på 1,6 km sykkelsti

Mest sannsynlig 100 km/t

Foreløpig er det ikke endelig avklart hvilke fartsgrenser som skal gjelde på den nye motorveien. Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler (i bakken ved jernbanen) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.

- På strekningen Melhus til Klettbakkan vil det mest sannsynlig bli 100 km/t hele strekningen og videre inn mot Trondheim vil det fortsatt bli 80 km/t sier Kringen.

LES OGSÅ: - Derfor er 110-sone til Værnes en dårlig idé

Motorveier rundt andre storbyer

Et søk på Statens vegvesens nettportal Vegkart viser at det per i dag finnes totalt 512,9 kilometer vei med veiklassen «motorveg» her i landet.

Mesteparten av dette finnes rundt Oslo, men også i nærheten av Kristiansand, Stavanger og Bergen finnes denne type veier per i dag.

Trøndelag kan imidlertid få mye vei med «motorveg»-standard i årene som kommer. Regjeringens veiselskap Nye Veier AS skal bygge ut E6 mellom Kvithamar og Åsen, mellom Værnes og Ranheim og mellom Melhus og Ulsberg. 

- Vi legger opp til å bygge mest mulig firefelts motorvei med fartsgrense 110 kilometer i timen. Vi er imidlertid avhenging av nye vedtak for å si nøyaktig hvor mye motorvei det blir, sier Johan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør for Nye Veier AS i Trøndelag.

LES OGSÅ: Slik kan de nye veiene på Sluppen bli seende ut

Okstadbakken hadde «motorveg klasse A»-skilter

Denne saken er korrigert. I den første versjonen oppga vi at den nye veien mellom Tiller og Melhus blir den første trønderske veien som blir skiltet som «motorveg». Dette er ikke riktig.

Etter at saken ble publisert første gang har Adresseavisen fått opplysninger om at Okstadbakken tidligere har vært skiltet som «motorveg klasse a» (det som i dag kalles «motorveg»). Statens vegvesen bekrefter at dette er riktig.

I følge Statens vegvesen skal dette ha vært snakk om en kort periode etter en veiutvidelse. 

Adresseavisen har ikke lyktes å bringe på det rene nøyaktig når dette var. Skiltingen skal i følge Statens vegvesen ha blitt endret etter kort tid fordi veien ikke tilfredsstilte nye krav til motorveier, blant annet når det gjaldt lengde.

Tittelen på saken er også endret som følge av dette.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

E6-utbygginga i Trøndelag
 

Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nordlandsgrensa i nord.

  • E6 Ulsberg – Melhus (sentrum) (ca 75 km) Nye Veier AS og Statens vegvesen skal bygge ut strekningen. Strekningen mellom Ulsberg og Støren er planlagt med tofelts vei med forbikjøringsfelt og 90 km/t (80 km/t i tunnelene). Strekningen mellom Støren og Melhus sentrum er planlagt/omtalt som firefelts vei, der mye av strekningen har 100 km/t-standard. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på mye av strekningen mellom Melhus og Ulsberg, kilde: Nye Veier 25.april 2017. Statens Vegvesen startet anleggsarbeidet på strekningen Korporals bru - Vindåsliene i september 2017, og regner med å kunne åpne strekningen for trafikk i 2020. Kilde: Statens vegvesen 22.september 2017. Nye Veier AS oppgir mulig byggestart i 2019 for deres del av veibygginga forutsatt at man lykkes med kostnadsreduksjoner. Da kan strekningen Kvål - Melhus sentrum stå ferdig i 2020/2021, strekningen Korporals bru - Kvål stå ferdig i 2025 og strekningen Ulsberg - Vindåsliene, stå ferdig i 2027, ifølge nyeveier.no.
  • E6 Melhus (Jaktøyen) - Tiller (Sentervegen) (8,1 km) Statens vegvesen og er i gang med å bygge firefelts motorvei. Veien bygges med 100 km/t-standard fra Jaktøyen (nord for Melhus sentrum) til Storler og med 80 km/t-standard fra Storler til Tiller (dagens innsnevring ved City Syd) , kilde: Statens vegvesen 17.september 2016. Veien planlegges ferdigstilt i 2019.
  • E6 Ranheim - Åsen (Vassmarka) (23 km + 19,5 km) Nye Veier AS skal bygge ut to strekninger: Ranheim - Værnes og Kvithammer - Åsen. Mellom Ranheim og Værnes skal veien bygges med fire felt og for fartsgrense 110 km/t på deler av strekningen, kilde: Nye Veier 7.november 2017. Mellom Kvithammer og Åsen er er veien planlagt med delvis fire felt og delvis to felt med forbikjøringsfelt og 90 km/t. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på strekningen. Veiselskapet tar sikte på byggestart i 2019 og spår at første del av veien kan åpnes for trafikk i 2021. Det legges opp til at hele strekningen er bygget ut i løpet av en periode på 5 - 6 år, kilde: Nye Veier 27.april 2017.
  • E6 Åsen (Vassmarka) - Åsen (Rognlan) (5 km) Statens vegvesen er i gang med å bygge midtdeler. Prosjektet omfatter også bygging av forbikjøringsfelt på deler av strekningen. Veistrekningen bygges for fartsgrense 90 km/t, og veien få delvis to og delvis tre kjørefelt. Veistrekningen skal stå ferdig sommeren 2018.
  • E6 Åsen (Rognlan) – Steinkjer (Mære) (Rundt 50 km) Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan (NTP). Ifølge NTP omfatter prosjektet bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Ifølge Statens vegvesen planlegges imidlertid veien slik at den kan bygges med fire felt og 110 km/t standard, kilde: Statens vegvesen 5.juli 2017. Ifølge NTP vil tidspunkt for gjennomføring bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammer – Åsen.
  • E6 Selli - Asp (4 km) Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg mellom Selli og Asp i Steinkjer kommune. Fra Selli til kryss med fylkesvei 17 mot Namsos bygges vegen med midtrekkverk. Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 600 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Langnesberga (1,3 km)Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg med tunnel for å sikre en skredutsatt strekning langs Snåsavatnet, og er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 370 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Grong - Nordland grenseI Solbergregjeringens Nasjonal transportplan kommer det frem at det er aktuelt å utbedre deler av E6-strekningen mellom Grong og Nordland grense. Ifølge Statens vegvesen (13 .juli 2017) vil det ved årsskiftet 2017/2018 bli klart hvilke konkrete prosjekter det blir snakk om og når prosjektene vil komme.
På forsiden nå