Byggearbeid på ferjekaiene fører til færre avganger mellom Flakk og Rørvik

Klargjøring av ferjekaiene for el-ferjer gjør at flere avganger er innstilt, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Flere avganger mellom Flakk og Rørvik vil bli innstilt i september som følge av byggearbeid på fergekaiene. 

Saken oppdateres.

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i ferjesambandet på fylkesvei 715, Flakk – Rørvik, for el-ferjer. De elektrisk drevne ferjene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019 og ferjekaiene skal være klare for testing av el-ferjene i november 2018.

LES OGSÅ: - Må ikke ofre hurtigbåten

Ulemper for trafikantene

- Ferjetrafikken skal som hovedregel gå som normalt i anleggsperioden. Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved ferjekaiene, skriver prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen på vegvesen.no.

LES OGSÅ: Vil selvfinansiere bygging av bru mellom Flakk og Rørvik

Nye bygg

Dagens ferjekaianlegg skal bygges om. På land skal oppstillingsareal, kjørefelt til parkeringsplasser og felt for prioriterte kjøretøy tilpasses den nye ferjekaia. Nye tekniske bygg skal etableres og gamle servicebygg skal rives. Den tre uker lange perioden med innstilte avganger blir fra 25. september-13. oktober.

Innstilte avganger:

Fra Flakk

Avganger kl. 20.45 og 01.00 mandag til og med torsdag, kl. 17.00 og 01.00 på lørdag, samt kl. 21.00 og 01.00 på søndag.

Fra Rørvik

Avganger kl. 21.30 og 01.30 mandag til og med torsdag, kl. 17.30 og 01.30 på lørdag, samt kl. 21.30 og 01.30 søndag.

Siste avgang fra Flakk blir da kl. 00.00 og fra Rørvik 23.00 mandag til og med torsdag, samt lørdag og søndag.

Første avgang fra Flakk vil bli kl. 05.00 mandag – torsdag, 06.00 på lørdag og 06.30 på søndag.

Kilde: www.vegvesenet.no

På forsiden nå