Religiøs leder dømt for overgrep mot to døtre

Mannen er dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to døtre.

Overgrepsdom: En religiøs leder fra Midt-Norge har fått skjerpet straffen i Frostating lagmannsrett.Foto: Pål E. Solberg

Saken oppdateres.

Dette er tre år strengere enn straffen fra Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst. Kona er dømt til fengsel i ett år for grov barnemishandling. Dommen er i tråd med aktor Jarle Wikdahls påstand den religiøse lederens del. Påstanden for kona var ett år og ni måneders fengsel. Det var NRK som omtalte dommen først.

Den dømte mannen har vært tilknyttet en kristen menighet i Midt-Norge, og har fungert som en religiøs leder.

- Smertefulle

Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot den ene datteren da hun var under ti år. Han ble frikjent for overgrep mot sin andre datter, men det var juryen i lagmannsretten uenig i.

Ved straffutmålingen er det de seksuelle overgrepene den religiøse lederen utførte mot de to døtrene som er bærende, skriver retten i dommen.

- Hemmelighet mellom dem og Jesus

Overgrepene skjedde mens døtrene var under ti år. I skjerpende retning legger retten vekt på at overgrepene var smertefulle for barna. De er begått av en far, som er en nær tillits- og omsorgsperson i deres eget hjem. Den religiøse lederen har også ifølge dommen, sagt at overgrepene skulle være en hemmelighet mellom dem og Jesus.

Ekteparet er også dømt til å betale erstatning til fire av sine barn. Mannen må betale erstatning på til sammen 560 000 kroner til barna, mens kvinnen dømmes til å betale 160 000 kroner.

Aktor: Statsadvokat Jarle Wikdahl var aktor i straffesaken mot tiltalte religiøse lederen og hans kone. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
            (Foto: Morten Antonsen)

Aktor: Statsadvokat Jarle Wikdahl var aktor i straffesaken mot tiltalte religiøse lederen og hans kone. Bildet er tatt i en annen sammenheng.Foto: Morten Antonsen

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå