Nå starter bygginga:

Se helt ny animasjon av nye E6 i Soknedal

Bygginga av ny E6 i Soknedal er i gang. Sjekk ut den nye animasjonen av hvordan veien skal bli.

Arbeidene med nyveien startet i september. Statens vegvesen regner med å kunne åpne hele den nye E6-traseen forbi Soknedal i 2020.

Saken oppdateres.

- Nå starter arbeidene med ny E6 igjennom Soknedal for fullt. De første maskinene er allerede i gang, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Øverst i denne artikkelen kan du se en helt ny animasjonsvideo av hvordan den nye veien skal se ut når den er ferdig.

LES OGSÅ: Slik kan de nye veiene på Sluppen bli seende ut

Ikke motorveistandard

- Vi skal bygge totalt 6,5 kilometer med ny E6. En viktig del av prosjektet er en ny tunnel på 3,5 kilometer forbi Soknedal sentrum, sier Johnsen.

Den nye veien skal imidlertid ikke bygges med «motorveg»-standard, noe som krever minst fire kjørefelt.

- Vi bygger ikke fire felt nå, fordi trafikktallene ikke tilsier dette. Veien blir imidlertid forberedt med tanke på at vi skal kunne komme tilbake å utvide til firefelts vei når trafikkmengden tilsier det, sier Johnsen.

Nye E6 forbi Soknedal blir bygget med delvis to og delvis tre kjørefelt.

- Utenfor tunnelen bygger vi tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Inne i tunnelen blir det tofelts vei uten midtdeler, men her bygger vi et såkalt midtfelt som innebærer at det er et felt på 1 meter mellom kjørefeltene, sier Johnsen.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.  Foto: Morten Antonsen

Johnsen understreker veien blir avkjørselsfri, noe som innebærer at det ikke blir direkte avkjøring fra veien til hus eller bensinstasjoner. Alle av- og påkjøringer vil foregå i toplanskryss.

SE VIDEO: Bli med å «prøvekjør» nye E6 på Tiller

LES OGSÅ: Støtter opp Sluppen bru med forskalingsstøtter

Blir tryggere og raskere

Den nye veien forbi Soknedal blir både raskere og tryggere enn dagens E6 på strekningen, ifølge prosjektlederen.

- Den nye traseen blir 1 kilometer kortere enn dagens E6-trasé på strekningen. I tillegg bygges veien for å tåle hastigheter på 80 og 90 kilometer i timen, dagens E6 er skiltet med 50 og 70. Dagens E6 på strekningen er den delen av E6 sør for Støren som har aller dårligst standard, den nye veien blir langt mer trafikksikker. Dette er en sårt tiltrengt utbedring, sier Johnsen.

Prosjektlederen understreker også at prosjektet vil ha store fordeler for lokalbefolkningen i Soknedal. Både fordi tungtrafikken blir flyttet ut i Soknedal sentrum, og fordi det samtidig med den nye veien også skal bygges nye gang- og sykkelveier og støyskjermingstiltak.

LES OGSÅ: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

LES OGSÅ: Vil sikre 110 km/t til Værnes med ny tunnel

- Åpner for trafikk i 2020

Det første som skal bygges i forbindelse med prosjektet er en ny midlertidig bru. Denne skal skåne Soknedal sentrum for trafikk. Om en måneds tid starter sprengningsarbeidene i forbindelse med den nye tunnelen.

- Hele den nye E6-traseen forbi Soknedal vi åpne for trafikk høsten 2020. Den delen av veien som ligger sør for tunnelen regner vi imidlertid med å kunne åpne allerede høsten 2019, sier Johsen.

I forbindelse med arbeidene med nye E6 vil fylkesvei 651 i Soknedal bli stengt fra 9. oktober til 19. november. Omkjøring vil i følge Statens vegvesen bli skiltet. Les mer om stengingen og omkjøringsmulighetene på Statens vegvesens nettsider.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

E6-utbygginga i Trøndelag
 

Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nordlandsgrensa i nord.

  • E6 Ulsberg – Melhus (sentrum) (ca 75 km) Nye Veier AS og Statens vegvesen skal bygge ut strekningen. Strekningen mellom Ulsberg og Støren er planlagt med tofelts vei med forbikjøringsfelt og 90 km/t (80 km/t i tunnelene). Strekningen mellom Støren og Melhus sentrum er planlagt/omtalt som firefelts vei, der mye av strekningen har 100 km/t-standard. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på mye av strekningen mellom Melhus og Ulsberg, kilde: Nye Veier 25.april 2017. Statens Vegvesen startet anleggsarbeidet på strekningen Korporals bru - Vindåsliene i september 2017, og regner med å kunne åpne strekningen for trafikk i 2020. Kilde: Statens vegvesen 22.september 2017. Nye Veier AS oppgir mulig byggestart i 2019 for deres del av veibygginga forutsatt at man lykkes med kostnadsreduksjoner. Da kan strekningen Kvål - Melhus sentrum stå ferdig i 2020/2021, strekningen Korporals bru - Kvål stå ferdig i 2025 og strekningen Ulsberg - Vindåsliene, stå ferdig i 2027, ifølge nyeveier.no.
  • E6 Melhus (Jaktøyen) - Tiller (Sentervegen) (8,1 km) Statens vegvesen og er i gang med å bygge firefelts motorvei. Veien bygges med 100 km/t-standard fra Jaktøyen (nord for Melhus sentrum) til Storler og med 80 km/t-standard fra Storler til Tiller (dagens innsnevring ved City Syd) , kilde: Statens vegvesen 17.september 2016. Veien planlegges ferdigstilt i 2019.
  • E6 Ranheim - Åsen (Vassmarka) (23 km + 19,5 km) Nye Veier AS skal bygge ut to strekninger: Ranheim - Værnes og Kvithammer - Åsen. Mellom Ranheim og Værnes skal veien bygges med fire felt og for fartsgrense 110 km/t på deler av strekningen, kilde: Nye Veier 7.november 2017. Mellom Kvithammer og Åsen er er veien planlagt med delvis fire felt og delvis to felt med forbikjøringsfelt og 90 km/t. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på strekningen. Veiselskapet tar sikte på byggestart i 2019 og spår at første del av veien kan åpnes for trafikk i 2021. Det legges opp til at hele strekningen er bygget ut i løpet av en periode på 5 - 6 år, kilde: Nye Veier 27.april 2017.
  • E6 Åsen (Vassmarka) - Åsen (Rognlan) (5 km) Statens vegvesen er i gang med å bygge midtdeler. Prosjektet omfatter også bygging av forbikjøringsfelt på deler av strekningen. Veistrekningen bygges for fartsgrense 90 km/t, og veien få delvis to og delvis tre kjørefelt. Veistrekningen skal stå ferdig sommeren 2018.
  • E6 Åsen (Rognlan) – Steinkjer (Mære) (Rundt 50 km) Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan (NTP). Ifølge NTP omfatter prosjektet bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Ifølge Statens vegvesen planlegges imidlertid veien slik at den kan bygges med fire felt og 110 km/t standard, kilde: Statens vegvesen 5.juli 2017. Ifølge NTP vil tidspunkt for gjennomføring bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammer – Åsen.
  • E6 Selli - Asp (4 km) Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg mellom Selli og Asp i Steinkjer kommune. Fra Selli til kryss med fylkesvei 17 mot Namsos bygges vegen med midtrekkverk. Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 600 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Langnesberga (1,3 km)Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg med tunnel for å sikre en skredutsatt strekning langs Snåsavatnet, og er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 370 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Grong - Nordland grenseI Solbergregjeringens Nasjonal transportplan kommer det frem at det er aktuelt å utbedre deler av E6-strekningen mellom Grong og Nordland grense. Ifølge Statens vegvesen (13 .juli 2017) vil det ved årsskiftet 2017/2018 bli klart hvilke konkrete prosjekter det blir snakk om og når prosjektene vil komme.
På forsiden nå