Populær, men omstridt skiløype i Oppdal består:

Hit kan du fortsatt gå på ski

Grunneierne som vil brøyte Gjevilvassvegen i Oppdal har tapt i Frostating lagmannsrett, men alt ligger til rette for anke.

Striden handler om veien inn til Gjevilvasshytta. 

Frostating lagmannsrett slår fast at veilaget er i sin fulle rett til å stenge Gjevilvassvegen for å legge til rette for en av Midt-Norges mest populære skiløyper. Det var Opp.no som først skrev om saken.