Kommunesammenslåing mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord:

«Heim» blir trolig nytt kommunenavn

Et gammelt kommunenavn ligger an til å bli navnet på den nye kommunen når Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen.

Nytt navn - gammelt kommunehus: I dag blir Hemne styrt fra kommunehuset på Kyrksæterøra. Fra 1. januar 2020 blir dette administrasjonssenteret for den nye kommunen. 

Saken oppdateres.

Navnegruppa for de tre kommunene har samlet seg om navnet «Heim» på den nye kommunen. Fellesnemnda skal si sitt i slutten av oktober, før navneforslaget blir sendt inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunene har invitert innbyggerne til idédugnad for å finne det nye navnet. Etter forslagsfristen valgte den politisk oppnevnte navnegruppa å gå videre med åtte forslag til nytt kommunenavn: Halsa, Hemne, Havn, Vinjar, Vinjefjord, Fjordheim, Sodvin, Sjøstrand og altså Heim.

Quiz: Trøndelag får ti nye kommuner som følge av kommunereformen så langt. Sju har bestemt nytt navn. Vet du det?


LES OGSÅ: Navnekamp i kommunene

Egen kommune

Heim var fra 1911 til 1963 navnet på en kommune på begge sider av den ytre delen av Hemnfjorden i det som i dag hører til kommunene Snillfjord og Hemne. Bygda Heim ligger i dagens Hemne kommune på vestsida av Hemnfjorden og er også et kirkesogn. I 1911 ble daværende Hevne herred delt i to, til Hevne og Heim. Nå ser det ut til at Heim igjen overtar som kommunenavn.

Ifølge referatet fra møtet i navnegruppa konkurrerte navnet Heim med Vinjefjord om å bli nytt kommunenavn.

LES OGSÅ: 24,5 millioner til trønderske kommuner som slås sammen

Argument for «Heim»

Navnegruppa har følgende argument for å tilrå «Heim»:

  • Kort navn med flere betydninger
  • Et gammelt kommunenavn
  • Navnet inviterer til fellesskap
  • Det er et sted vi hører til: «Heim»
  • Ikke veldig kjent og vil trolig bli lett å innarbeide som nytt kommunenavn
  • I den digitale verden vil navnet Heim fungere godt.

LES OGSÅ: Frøya er blant de dårligste i landet på skole

Ønsket nytt kommunenavn

Det var mange forslag på Hemne som nytt kommunenavn. Men navnegruppa, som består av representanter fra alle tre kommunene, viser i sin innstilling til intensjonsavtalen der det heter at den nye kommunen skal ha nytt navn og nytt kommunevåpen.

På forhånd var kommunene enige i at det nye navnet bør ha historisk og kulturell forankring i det området den nye kommunen dekker, og være dekkende for mest mulig av det geografiske området til den nye kommunen. Målet har vært å finne fram til et navn som bidrar til at alle innbyggerne kan kjenne tilhørighet til den nye kommunen, heter det i invitasjonen til å komme med forslag.

LES OGSÅ: Oppdal er en av Norges aller beste kommuner

På forsiden nå