Mulig å bygge motorvei sør for Melhus to år før planlagt

Firefelts motorvei mellom Melhus sentrum og Kvål kan være en realitet allerede i 2020, ifølge Nye Veier-sjef Johan Arnt Vatnan.

FERDIG FØR?: Deler av ny E6 sør for Melhus kan stå klar i 2020, mener Nye Veier-direktør Johan Arnt Vatan.  Foto: Statens vegvesen (Skjermdump fra animasjonsvideo av den nye veien), og Martin Andersen (bildet av Vatnan)

Saken oppdateres.

Byggingen av den nye motorveien sør for Melhus skulle egentlig ikke starte før tidligst i 2021. Nå mener veiselskapet Nye Veier at det er mulig å starte før.

- Vi mener det kan være mulig å starte byggingen av ny E6 mellom Melhus sentrum og langstrekket sør for Kvål, allerede i 2019. I så fall kan denne delen av motorveien stå klar i 2020, sier direktør for Nye Veier i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

LES OGSÅ: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

Avhengig av kostnadskutt

Det er imidlertid flere forutsetninger som må på plass dersom fremskyndet byggestart skal bli en realitet. Den viktigste forutsetningen er at Nye Veier klarer å kutte kostnadene for E6-prosjektet sør for Trondheim, med 20 prosent.

- Klarer vi kostnadskutt på 20 prosent er det høyst realistisk at vi kan fremskynde byggestarten til 2019, sier Vatnan.

Adresseavisen har tidligere skrevet at veiselskapet ønsker å kutte kostnader ved å droppe byggingen av et toplans veikryss ved tettstedet Ler i Melhus kommune.

Andre kostnadsreduserende tiltak som har vært diskutert er en traséendring i Berkåk og en ny tunnelløsning i Midtre-Gauldal. På et åpent møte i Melhus onsdag kveld lanserte Nye Veier forslag til en ny tunnelløsning i Melhus, også dette for å kutte kostnader.

- Får vi gjennomført alle tiltakene vi ønsker, får vi etter all sansynlighet til kostnadsreduksjonen på 20 prosent, sier Vatnan.

ADRESSEAVISEN MENER: Vi kan ikke vente i 18 år på ny E6

Må få overta avglemt veistubb

En annen forutsetning for fremskyndelse er at Nye Veier faktisk får overta ansvaret for byggingen av E6 på strekningen mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad (rett sør for Melhus sentrum). I sommer ble det kjent at Samferdselsdepartementet ønsker å gi veiselskapet ansvaret for utbygging her, men saken må behandles av Stortinget før endelig vedtak kan fattes.

Fra før har Nye Veier ansvaret for å bygge ut E6 mellom Skjerdingstad og Ulsberg i Rennebu.

Ifølge Vatnan er det kun den nordligste delen av E6-prosjektet sør for Melhus som Nye Veier nå ønsker å fremskynde.

LES OGSÅ: Vil la Nye Veier bygge ut avglemt veistubb på Melhus

Vil ta resten etterpå

- Strider det ikke mot Nye Veiers mål om helhetlig og sammenhengede veiutbygging kun å fremskynde den nordligste delen av prosjektet deres?

- Jo, det kan du si, men vi ser dette i en stor sammenheng. Oppstart av resten av prosjektet vil følge rett etterpå, og vi kan jo uansett ikke bygge alt på en gang. Sånn sett er dette helt i tråd med Nye Veiers gjennomføringsstrategi, sier Vatnan.

Han understreker også at strekningen mellom Melhus sentrum og Kvål er den mest trafikkerte delen av E6-sør-prosjektet.

- Når Statens vegvesen åpner den nye motorveien mellom Tiller og Melhus, er vi bekymret for at dagens køproblematikk vil forflytte seg til Kvål sentrum, hvor det i dag er lysregulering. Da er det viktig at vi klarer å følge opp tidlig, ved å bygge motorveien videre forbi Kvål, sier Vatnan.


NY E6: Nye Veier mener firefelts motorvei mellom Melhus sentrum og Kvål kan være en realitet allerede i 2020.Kreditering: Norkart


SE OGSÅ: Bli med å «prøvekjør» nye E6 på Tiller

Søker om standardøkning

Nye Veier-Vatnan håper å kunne bygge strekningen mellom Melhus sentrum og Kvål, og mye av resten av E6 i Trøndelag, for fartsgrense 110 km/t. Dette krever imidlertid at veiselskapet får tillatelse av Samferdselsdepartementet til å bygge E6 med høyere standard enn det som ligger inne i opprinnelige planer.

En søknad om dette ble sendt i høst, men Nye Veier har foreløpig ikke fått svar fra departementet.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

E6-utbygginga i Trøndelag
 

Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nordlandsgrensa i nord.

  • E6 Ulsberg – Melhus (sentrum) (ca 75 km) Nye Veier AS og Statens vegvesen skal bygge ut strekningen. Strekningen mellom Ulsberg og Støren er planlagt med tofelts vei med forbikjøringsfelt og 90 km/t (80 km/t i tunnelene). Strekningen mellom Støren og Melhus sentrum er planlagt/omtalt som firefelts vei, der mye av strekningen har 100 km/t-standard. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på mye av strekningen mellom Melhus og Ulsberg, kilde: Nye Veier 25.april 2017. Statens Vegvesen startet anleggsarbeidet på strekningen Korporals bru - Vindåsliene i september 2017, og regner med å kunne åpne strekningen for trafikk i 2020. Kilde: Statens vegvesen 22.september 2017. Nye Veier AS oppgir mulig byggestart i 2019 for deres del av veibygginga forutsatt at man lykkes med kostnadsreduksjoner. Da kan strekningen Kvål - Melhus sentrum stå ferdig i 2020/2021, strekningen Korporals bru - Kvål stå ferdig i 2025 og strekningen Ulsberg - Vindåsliene, stå ferdig i 2027, ifølge nyeveier.no.
  • E6 Melhus (Jaktøyen) - Tiller (Sentervegen) (8,1 km) Statens vegvesen og er i gang med å bygge firefelts motorvei. Veien bygges med 100 km/t-standard fra Jaktøyen (nord for Melhus sentrum) til Storler og med 80 km/t-standard fra Storler til Tiller (dagens innsnevring ved City Syd) , kilde: Statens vegvesen 17.september 2016. Veien planlegges ferdigstilt i 2019.
  • E6 Ranheim - Åsen (Vassmarka) (23 km + 19,5 km) Nye Veier AS skal bygge ut to strekninger: Ranheim - Værnes og Kvithammer - Åsen. Mellom Ranheim og Værnes skal veien bygges med fire felt og for fartsgrense 110 km/t på deler av strekningen, kilde: Nye Veier 7.november 2017. Mellom Kvithammer og Åsen er er veien planlagt med delvis fire felt og delvis to felt med forbikjøringsfelt og 90 km/t. Nye Veier AS jobber imidlertid med å få til fire felt og 110 km/t-standard på strekningen. Veiselskapet tar sikte på byggestart i 2019 og spår at første del av veien kan åpnes for trafikk i 2021. Det legges opp til at hele strekningen er bygget ut i løpet av en periode på 5 - 6 år, kilde: Nye Veier 27.april 2017.
  • E6 Åsen (Vassmarka) - Åsen (Rognlan) (5 km) Statens vegvesen er i gang med å bygge midtdeler. Prosjektet omfatter også bygging av forbikjøringsfelt på deler av strekningen. Veistrekningen bygges for fartsgrense 90 km/t, og veien få delvis to og delvis tre kjørefelt. Veistrekningen skal stå ferdig sommeren 2018.
  • E6 Åsen (Rognlan) – Steinkjer (Mære) (Rundt 50 km) Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan (NTP). Ifølge NTP omfatter prosjektet bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Ifølge Statens vegvesen planlegges imidlertid veien slik at den kan bygges med fire felt og 110 km/t standard, kilde: Statens vegvesen 5.juli 2017. Ifølge NTP vil tidspunkt for gjennomføring bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammer – Åsen.
  • E6 Selli - Asp (4 km) Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg mellom Selli og Asp i Steinkjer kommune. Fra Selli til kryss med fylkesvei 17 mot Namsos bygges vegen med midtrekkverk. Prosjektet er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 600 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Langnesberga (1,3 km)Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg med tunnel for å sikre en skredutsatt strekning langs Snåsavatnet, og er omtalt i Solbergregjeringens Nasjonal transportplan. Det er avsatt 370 millioner kroner til prosjektet i siste periode av NTP (2024 - 2029).
  • E6 Grong - Nordland grenseI Solbergregjeringens Nasjonal transportplan kommer det frem at det er aktuelt å utbedre deler av E6-strekningen mellom Grong og Nordland grense. Ifølge Statens vegvesen (13 .juli 2017) vil det ved årsskiftet 2017/2018 bli klart hvilke konkrete prosjekter det blir snakk om og når prosjektene vil komme.
På forsiden nå