Jushjelpa frykter nedleggelse etter kutt i støtte

Jushjelpa i Midt-Norge reagerer på forslaget om å kutte midlene til spesielle rettshjelpstiltak i statsbudsjettet. Det kan bety at vanskeligstilte ikke har mulighet til å få rettshjelp.

Jushjelpa i Midt-Norge får støtten sin nesten halvert i det foreslåtte statsbudsjettet. Dette kan bety kroken på døra, mener daglig leder, Hanne Ree Ugland. 

Et kutt på 15 millioner kroner til spesielle rettshjelpstiltak er det Regjeringen foreslår til statsbudsjettet for 2018. For Jushjelpa i Midt-Norge betyr det et årlig kutt på 525 000 kroner, nesten halvparten av det de fikk året før, da støtten for 2017 lå på 1,2 millioner kroner.