Eksperter var uenige om drapstidspunktet i retten

Den ene sakkyndige har beregnet at Råger Holte sannsynligvis døde natt til tirsdag 24. januar, eller på morgenen - da drapstiltalte var i boligen. Den andre mener beregningsmetoden er for usikker.

Her er den drapstiltaltes forsvarere Christian Wiig og Arve Opdahl (t.h.) i Sør-Trøndelag tingrett torsdag, sammen med professor emeritus Bjørnar Olaisen. Han vitnet som sakkyndig om fastsettelse a dødstidspunkt. 

Saken oppdateres.

Det var ingen vitner til at Råger Holte (38) ble drept med over 100 bajonettstikk i boligen sin på Ler. På grunn av dette er beregningen av dødstidspunktet et viktig moment i straffesaken for både aktor, forsvarere og ikke minst retten.

Viktig klokkeslett

Holte ble sist sett i live klokka 22.18 mandag kveld på en butikk på Ler. Den drapstiltalte, som nekter straffskyld, har forklart at han var i 38-åringens bolig fra søndag kveld til han forlot huset rundt klokken 08.00 på morgenen tirsdag 24. januar.

Allerede på straffesakens første dag gjorde statsadvokat Per Morten Schjetne det klart at dette klokkeslettet er viktig for rettens vurdering.

Rettssak: 38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i sitt hjem på Ler onsdag 25. januar. Kameraten er tiltalt for drap og mandag startet drapssaken i Sør-Trøndelag tingrett. 

 

- Påtalemyndigheten har konkludert med at drapet skjedde natt til tirsdag 24. januar eller på morgenen. Vi legger ikke inn en åpning for at tiltalte drepte Holte på et senere tidspunkt. Det betyr at hvis retten skulle være i tvil om at drapet skjedde etter klokken 08.00 denne tirsdagen, så skal NN (navnet på tiltalte journ.anm.) frifinnes. Er retten overbevist om at drapet skjedde før klokken 08.00, da skal han dømmes, sa Schjetne.

LES OGSÅ: - Hvorfor genseren har krympet, det blir bevistema


Ler-drapet

Onsdag 25. januar fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig på Ler i Melhus.

  • 38 år gamle Råger Holte ble deretter erklært død på stedet.
  • Påtalemyndigheten mener han ble stukket over hundre ganger med en bajonett.
  • Holtes kamerat (27) er tiltalt for forsettlig drap, og rettssaken startet mandag 16. oktober. Han nekter straffskyld.
  • En 43-åring fra Melhus og en tredje mann var i en periode siktet i saken. Sakene mot disse blir henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist» av riksadvokaten.

Øyevæskeanalyse

Påtalemyndigheten har basert seg på rettsmedisiner Arne Stray Pedersens sakkyndiguttalelse om dødstidspunktet. Stray Pedersen inntok vitneboksen i Sør-Trøndelag tingrett torsdag ettermiddag, og fortalte at han etter drapet ble kontaktet av Trøndelag politidistrikt med spørsmål om han kunne foreta en vurdering av dødstidspunktet ved hjelp av øyevæske, som var tatt fra avdøde. Nivåmålinger av to stoffer i denne væska kan si noe om dødstidspunkt, men målingene er avhengig av kunnskap om omgivelsestemperatur. Hvilke temperaturer den drepte var omgitt av før øyeveska ble sikret, er imidlertid ikke helt klarlagt. Stray Pedersen har derfor beregnet dødstidspunktet ut fra to ulike gjennomsnittstemperaturer.

Etter at forsvarer Arve Opdahl hadde påpekt en regnefeil, konkluderte den sakkyndige med at hans analyse tydet på at døden inntraff mellom mandag 23. januar klokken 22.00 på kvelden og 24. januar klokken 13.30. Han påpekte imidlertid at sannsynlig dødstidspunkt var på etternatten eller tidlig på morgenen onsdag 24. januar - altså før tiltalte hadde forlatt boligen.

LES OGSÅ: Tiltalte (27) stormet fra politiavhør etter å ha blitt spurt om et norsk flagg

- Tiltaltes sak styrket

Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig fikk før rettssaken oppnevnt professor emeritus Bjørnar Olaisen, tidligere leder av Rettsmedisinsk institutt, som sakkyndig. Han vitnet også i retten på torsdag. Den sakkyndige gjorde det klart at han mener den kjemiske beregningsmåten av dødstidspunkt som Stray Pedersen har brukt, ikke er like sikker som den tradisjonelle - hvor man benytter seg av ulike tegn på den avdøde for å si noe om dette. Han begrunnet dette med at det ikke er nok utprøvde forskningsresultater av øyevæskeanalyse og at det ikke er noen internasjonal enighet om beregningsmåter.

I sin egen sakkyndigrapport plasserer Olaisen sannsynlig dødstidspunkt i tidsspennet fra midnatt mellom 23. og 24. januar og ett døgn frem. Mellom disse ytterpunktene er ikke et dødstidspunkt mer sannsynlig enn et annet, mener han.

- Dette viser at dødsfallet kan ha inntrådt mer enn 12-15 timer etter at tiltalte forlot huset, konstaterer forsvarer Arve Opdahl.

Advokaten mener dermed at klientens sak er styrket etter at de to sakkyndige vitnet i retten, mens statsadvokat Per Morten Schjetne har følgende oppsummering:

- Jeg konstaterer at de to sakkyndige ikke vesentlig uenig om dødstidspunktet - de er stort sett innenfor den sammen rammen. Men jeg minner om at retten skal vurdere saken ut fra det samlede bevismaterialet.

LES OGSÅ: Statsadvokat: - Hvorfor lå denne vaskede dongeribuksa i den dreptes vaskemaskin

- Påført stikk etter døden

Også Bente Mevåg, fagansvarlig ved avdeling for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo universitetssykehus, vitnet som sakkyndig i retten torsdag. Avdelingen har analysert 166 prøver etter drapet på Holte, for å finne DNA. Hun kunne blant annet opplyse at både tiltaltes og avdødes DNA-profil ble funnet på bajonetten, det antatte drapsvåpenet, og den tilhørende slira.

- Tiltalte har til dels bodd i huset til Holte. Det er derfor ikke rart at det er funnet DNA der, sier advokat Opdahl til dette.

Spesialist i patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, Harald Aarset, inntok vitneboksen etter Mevåg. Han kunne opplyse at det bare var noen få av de over 100 stikkene Holte var påført, som gjorde at han døde. Resten var påført 38-åringen etter døden. Ifølge tiltalen døde Holte av forblødning og lungekollaps.

På forsiden nå