Inviterer til åpen dag i tinghuset

Med ønske om åpenhet i rettspleien og en tilgjengelig domstol, ønsker Sør-Trøndelag tingrett velkommen til en rekke arrangement lørdag.

Åpen dag: Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett kan lørdag ønske publikum velkommen til åpen dag i Trondheim tinghus. Her sammen med sikkerhetsansatte Tom Åge Dahl (t.v.) og Anders Bang Danielsen. 

I løpet av dagen skal tingretten avvikle to rettssaker i Trondheim tinghus, der den ene er spesielt tilpasset barn.