Aktor vil ha 27-åring dømt til forvaring etter Ler-drapet:

- Drapet var brutalt utført med en voldsom råskap og gjennomføringsvilje

Statsadvokat Per Morten Schjetne mener at 27-åringen som er tiltalt for bajonettdrapet på Ler bør dømmes til 15 års forvaring - med en minstetid på ti år.

Råger Holte ble funnet drept i boligen sin på Ler 25. januar. Kameraten (27) er tiltaltfor drapet. Mandag er siste dag av rettssaken. 

Saken oppdateres.

Det kom frem da Schjetne holdt sin prosedyre under Ler-drapssakens siste dag i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

- Drapet var brutalt utført med en voldsom råskap og gjennomføringsvilje. Tiltalte har en historikk som underbygger at han er i stand til å utføre en slik handling. 100-150 knivstikk forteller meg at drapet er begått med et voldsomt sinne. Går det tre sekunder mellom hvert stikk, ville handlingen tatt mellom fem til åtte minutter sa Schjetne.

Statsadvokat Per Morten Schjetne holdt mandag sin prosedyre i Ler-drapssaken.  Foto: Pål E. Solberg

LES OGSÅ: Fant den drapstiltaltes (27) DNA på slire og bajonett

Nekter skyld

Han påpekte også at antall stikk trekker i retning likskjending.

- Mange av stikkene skjedde etter at døden inntraff. Dette må være skjerpende. Det er en ekstra belastning for pårørende at Råger Holte (38) ble påført såpass store skader etter døden inntraff, sa Schjetne.

Han mener at en tidsbestemt straff ikke vil gi tilstrekkelig samfunnsvern, og påsto derfor 27-åringen dømt til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år.

Advokat Arve Opdahl, som forsvarer den tiltalte 27-åringen sammen med advokat Christian Wiig, mener at klienten må frifinnes for drap.

- Det blir lagt sammen en del antagelser fra aktoratets side, hvor man antar noe og legger til noen antagelser. Dette er ikke bevis godt nok i en straffesak, sa Opdahl innledningsvis i sin prosedyre.


Den drapstiltaltes forsvarere, Christian Wiig og Arve Opdahl, holdt sine prosedyrer i straffesaken mandag ettermiddag. De mener klienten må frifinnes. 

 

Den 27 år gamle melhusmannen er tiltalt for å ha drept kameraten Holte med over 100 bajonettstikk natt til tirsdag 24. januar eller på morgenen. Han nektet straffskyld for drap da straffesaken startet i Sør-Trøndelag tingrett for to uker siden. Da han deretter fikk mulighet til å forklare seg i retten, ville han ikke det.

Statsadvokat Schjetne måtte derfor lese opp samtlige politiavhør i retten.

Aktoren startet mandagens prosedyre med å gjennomgå det som ikke er omstridt i saken, før han gikk til det omstridte:

- Synet for sterkt

- Påtalemyndighetens vurdering av bevisene tilsier at den tiltalte drepte Råger Holte før klokken 07.47 tirsdag morgen 24. januar. Dette er omstridt i denne saken, sa Schjetne, og la til:

- Vi legger til grunn som mest sannsynlig at drapet skjer før klokken 05.08 denne natten, da tiltalte ringer sin bestemor og vil hjem. Vi mener tiltalte på dette tidspunktet vil forlate huset i Fremoveien på Ler. Synet av den drepte på stua blir for sterkt. Dette forklarer hvorfor det ligger en hundeseng og et flagg over avdøde. Dette ønsker ikke tiltalte å se før han kommer seg ut av huset, sa Schjetne.

Her er en tegning av den kommunale boligen som Råger Holte bodde i på Ler i Melhus. 38-åringen ble funnet drept i stua av en telemontør som skulle installere internett hos ham 25. januar. Denne mannen vitnet onsdag. 

 

Statsadvokaten mener i tillegg at det ikke kan ha vært andre mennesker i huset på Ler før en internettinstallatør ankom på formiddagen onsdag 25. januar, og fant Holte død.

- Retten skal ta stilling til om det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte drepte Råger Holte. Er bevisene så massive at retten kan se bort fra at det finnes en annen ukjent drapsmann? Har drapet skjedd før tiltalte forlater boligen klokken 07.47 tirsdag - da må han være drapsmannen, sa statsadvokaten innledningsvis mandag.

LES OGSÅ: Telemontøren som fant den drepte: - Min første tanke var å ikke røre noe i boligen

16 punkter

Schjetne gikk deretter gjennom totalt 16 punkter i retten.

- Dette er punkter som vi mener utelukker andre gjerningsmenn i denne saken. Disse har ulik vekt, men retten må se dette samlet, sa statsadvokaten.

Her er noen av det han listet opp:

 • Aktor påpekte blant annet at det var funnet DNA fra tiltalte på bajonetten, som er det antatte drapsvåpenet samt den tilhørende sliren. Han gjorde også et poeng av at det ikke var funnet DNA fra andre.

  Denne sliren ble beslaglagt etter drapet på Ler. Det ble funnet DNA fra både avdøde og tiltalte på den. 

 • Blod fra avdøde ble funnet inne i tiltaltes boblejakke: - Retten må stille seg spørsmålet om dette ble avsatt tirsdag morgen da tiltalte forlot boligen, sa Schjetne.

  Her er den drapstiltalte 27-åringen i den såkalte Ler-drapssaken avbildet på to forskjellige tidspunkter før og etter at kameraten hans, Råger Holte, ble funnet drept. Både ullgenseren tiltalte har på seg og boblejakken, ble et tema under prosedyren. 

 • Om den mye omtalte Ulvanggenseren, gjorde aktor det klart at påtalemyndigheten mener denne ble krympvasket av tiltalte fordi han ville skjule spor. - Etter påtalemyndighetens syn var det blod på denne - avsatt da tiltalte drepte Holte. Dette er igjen forenelig med at det er blod på innsiden av boblejakka, sa Schjetne.

  Kriminaltekniker Frode Reiten ved Trøndelag politidistrikt viste tidligere i saken frem den mye omtalte ullgenseren i drapssaken i Sør-Trøndelag tingrett. 

 • Buksen som ble funnet i vaskemaskinen i boligen til avdøde Holte, nevnte Schjetne også. Påtalemyndigheten mener at tiltalte hadde på seg denne buksen tre dager før 38-åringen ble funnet død. - Tiltalte har satt på denne vasken i maskinen, fordi buksa var innsatt med blod, sa Schjetne.

  Denne buksen ble funnet i den drepte Råger Holtes vaskemaskin, og kan ha tilhørt den drapstiltalte. - Hvorfor ligger denne i vaskemaskina på onsdag da politiet gjør sine tekniske undersøkelser i boligen, spurte statsadvokaten i sitt innledningsforedrag. 

 • Han viste også til de sms-ene som tiltalte sendte til Holte etter at han forlot boligen på morgenen tirsdag 24. januar og natt til onsdag 25. januar. - Retten må stille spørsmålet - hvorfor ble disse sms-ene sendt når Råger Holte ikke hadde en telefon som virket. Etter påtalemyndighetens syn forsøker tiltalte å opprette et alibi, sa Schjetne. 

Ville ikke forklare seg

Dødstidspunktet har også vært omstridt i drapssaken, men etter å ha hørt de to sakkyndige i saken, konstaterte Schjetne:

- Konklusjonene deres gir ingen veiledning til retten når det gjelder dødstidspunktet verken til gunst eller ugunst for tiltalte. Dette gir ikke retten veiledning lenger, sa Schjetne.

LES OGSÅ: Eksperter var uenige om drapstidspunktet i retten


Om mulig motiv

Det siste bildet av Holte i live, ble tatt av overvåkningskameraet ved Coop Prix på Ler da han var der i tidsrommet mellom klokken 22.18 til 22.22 mandag 23. januar.

Dette er det siste bildet av Råger Holte i live. Det ble tatt av overvåkningskameraet ved Coop Prix på Ler da han var der i tidsrommet mellom klokken 22.18 til 22.22 mandag 23. januar. 

 

Den tiltalte mannen har i både avhør, og i en av sine forklaringer i retten, erkjent å ha slåss med Holte natt til tirsdag. Mye av spørsmålsstillingen i avhørene som Schjetne leste opp i retten, dreide seg om denne «viking-kampen», som tiltalte har kalt det.

Han forklarte i sine to første politiavhør at Holte slo ham med både et askebeger, en tallerken, en klappstol samt med det som lignet på en 70-tallsradio. Til avhøreren forklarte 27-åringen at bakgrunnen for slåsskampen var et ønske fra avdøde, som var åpent homofil, om at de skulle «ligge i sengen og kose». Dette var imidlertid ikke «hans stil». Da tiltalte motsatte seg dette endte det med slåsskamp, fortalte 27-åringen i avhøret som statsadvokaten leste høyt.

Tiltalte har hele tiden hevdet at Holte var i live da han forlot leiligheten tirsdag morgen, etter slåsskampen.

- Hvorfor skulle tiltalte drepe sin bestevenn, spurte Schjetne i prosedyren.

Statsadvokaten mener et eventuelt motiv i saken, er å finne i forholdet de to vennene hadde.

- Antagelig har Råger blitt avvist, eller ikke fått oppfylt de forventninger som han hadde, så har det hele eskalert. Bajonetten henger beklageligvis innen rekkevidde, så går det som det går, sa statsadvokaten.

LES OGSÅ: Statsadvokat: - Hvorfor lå denne vaskede dongeribuksa i den dreptes vaskemaskin

- Ikke entydig bevis

Forsvarer Opdahl, konstaterte at påtalemyndigheten har lagt seg på en kriminalteknisk-linje i bevisførselen sin.

- Men det som er funnet krimteknisk er ikke noe entydig bevis på en drapshandling, sa han i prosedyren sin.

Han påpekte deretter at det ikke er rart at politiet har funnet tiltaltes DNA i boligen, fordi klienten oppholdt seg der ofte.

- At tiltaltes DNA finnes på bajonetten betyr ikke at han har begått et drap. Det betyr at han på et eller annet tidspunkt kan ha vært borti denne, men det kan ha vært tidligere, sa Opdahl.

Han la i tillegg til at fraværet av andres DNA eller fingeravtrykk, heller ikke betyr at klienten er skyldig.

Opdahl kom også inn på blodet som var funnet i tiltaltes boblejakke - tidligere nevnt av aktor. Han viste i den forbindelse til det moren til tiltalte forklarte i sitt vitnemål - at Holte blødde utenfor boligen til tiltalte etter en episode i fjor høst.

- Vi har hørt at tiltalte og Holte byttelånte klær. Vi vet ikke når eller hvor avsmittingen kom fra, poengterte forsvareren.

Han knyttet også noen kommentarer til Ulvang-genseren.

- Om denne genseren har blitt brukt under et drap, da er det rart at tiltalte tar den på seg igjen i en forminsket fasong etter vask. Det er ulogisk, etter min mening, sa Opdahl.

Hund kunne åpne dører

Han brukte også en del tid i prosedyren på de to hundene som befant seg i leiligheten til Holte da han ble funnet drept.

- Dette er to hunder som angivelig, ut fra aktors fremstilling, skal ha vært der i 29 timer. Det er helt usannsynlig at de har klart å holde seg i så lang tid uten å gjøre noe desperat for å komme seg ut for å innta væske, eller gjøre fra seg, sa Opdahl, og la til:

- Det er ikke sannsynlig at de har vært alene i så lang tid – det tilsier at det har vært folk der i mellomtiden fra tiltalte forlater boligen til Holte blir funnet død, sa forsvareren.

Han viste også til at den ene hunden kunne få opp dører med poten, og antar at den ville ha klart å åpne den ulåste ytterdøra om den var desperat nok.

- Det har ikke skjedd, sa Opdahl.

Forsvareren antydet også at han mener opplysninger i saken tyder på at Holte ventet besøk av andre enn tiltalte.

- Aktor har lagt opp til et dødstidspunkt ut fra kriminaltekniske funn, som jeg mener man ikke kan legge tilstrekkelig vekt på. Det er fylt av antagelser som blir styrket av antagelser og som dermed ikke utgjør noen bevis, sa forsvareren, og la til følgende:

- De gangene hvor det har gått galt i rettshistorien er når man flytter tidspunktet for å få det til å passe inn - det skjedde blant annet i Fritz Moen-saken.


Tiltalt for vold mot fastlege

Schjetne varslet allerede i tiltalen mot 27-åringen at det kunne bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring.

 - Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd. Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet, uttalte statsadvokaten til Adresseavisen i forbindelse med at tiltalen mot 27-åringen ble forkynt.

I januar, etter at han var pågrepet og siktet for drapet, skulle 27-åringen etter planen ha møtt i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for flere forhold. Denne straffesaken ble utsatt. De alvorligste forholdene han var anklaget for, er nå tatt inn i tiltalebeslutningen og disse tre postene ble også lest opp for 27-åringen innledningsvis i straffesaken.

Den ene tiltaleposten omhandler trusler mot politifolk. I mai i fjor, ved boligen til 26-åringen på Melhus, skal han ha truet tre politifolk med en hammer og en glassflaske. Etter pågripelsen skal han i tillegg ha kommet med muntlige trusler, ifølge tiltalen.

Dette forholdet erkjente 27-åringen delvis straffskyld for.

I september i fjor skal melhusmannen i tillegg ha oppsøkt sin fastlege for å få resept på det angstdempende midlet Sobril. Da han ble nektet dette, skal han ha sparket fastlegen sin i albuen, mener påtalemyndigheten, ifølge tiltaleposten.

Dette forholdet erkjente 27-åringen straffskyld for.

Melhusmannen er også tiltalt for å ha begått vold mot en medinnsatt i mars - mens han satt i varetekt i Trondheim fengsel. Ifølge tiltalen ble den fornærmede slått i ansiktet uten forvarsel.

Denne tiltaleposten erkjente 27-åringen også, men forsvarer Arve Opdahl opplyste at dette var med forbehold.


LES OGSÅ: - Hvorfor genseren har krympet, det blir bevistema

Tidligere dom

I den tidligere dommen, som Schjetne refererte til i forbindelse med sin vurdering av mulig påstand, ble 27-åringen dømt til fengsel i elleve måneder, hvorav tre ble gjort betinget.

Saken gikk i Sør-Trøndelag tingrett og gjaldt blant annet vold mot en tidligere kjæreste og hennes mor i en kommune i Sør-Trøndelag. Om dette skrev retten: «Voldsutøvelsen (...) var brutal, og den kunne lett fått et langt mer alvorlig utfall. Det var gjentatte knyttneveslag mot hodet».

Han ble i samme sak også dømt for å ha skutt etter et familiemedlem med en luftpistol samt for å ha utøvd vold mot vedkommende ved to anledninger.

LES OGSÅ: Drapstiltalt vil ikke forklare seg i retten - statsadvokaten må lese opp hundrevis av sider med politiavhør

Statsadvokat Per Morten Schjetne holdt mandag sin prosedyre i Ler-drapssaken. Fredag kom dommen. 
    
      (Foto: Pål E. Solberg)

Statsadvokat Per Morten Schjetne holdt mandag sin prosedyre i Ler-drapssaken. Fredag kom dommen.  Foto: Pål E. Solberg

På forsiden nå