Løypekrangel i Oppdal til Høyesterett

Høyesterett tar saken om den betente løypestriden på Gjevilvassvegen i Oppdal.

Eivind Farstad, Jana Farstad, Torhild Farstad med ungene Leon, Lukas Johannes og Linn fra Molde har hytte i Oppdal – og er krystallklar i løypestriden i Gjevilvassdalen: - En god skiløype som dette er helt avgjørende for oss. Forsvinner den, selger vi hytta. 

Saken oppdateres.

- En gledelig førjulsgave. Jeg synes det blir spennende å prøve saken for Høyesterett, sier brøytetilhengernes advokat, Ivar Chr. Andersskog, til OPP.

Striden handler om hvorvidt Gjevilvassvegen kan brøytes vinterstid – eller om det kan legges til rette for en skiløype på vegen. Skiløypen er utvilsomt en av de mest populære i Midt-Norge, der Trondhjem Turistforenings Gjevilvasshytta er et ettertraktet turmål for mange.

Skiløypen betyr åpenbart mye for mange – og meningene er sterke på begge sider.

- For oss er løypa så viktig at vi vil selge hytta dersom løypen ikke består. Da blir det hytte på Bjorli i stedet, sa Eivind Farstad til Adresseavisen i februar.

Vinteren for to år siden var det ikke skiløype innover Gjevilvassdalen.

- Det var en nedtur, sa Jana Farstad.

LES OGSÅ: Gjevilvassveien skal ikke brøytes, sier tingretten

Majoriteten vil ha skiløype

Tidligere i år slo Frostating lagmannsrett fast at veilaget er i sin fulle rett til å stenge Gjevilvassvegen for å legge til rette for skiløyper. Også tingretten har konkludert med det samme, mens jordskifteretten ga grunneierne som vil brøyte veien sin støtte.

Årsaken til at et mindretall av grunneiere vil brøyte Gjevilvassvegen, skal være ønsket om lettere tilgang til sine eiendommer og skogen i dalen. Majoriteten av grunneierne mener derimot at skiløypen bør fortsette å gå på selve veien.

- Jeg er tilfreds med at lagmannsretten bekrefter tingrettens dom. Veilaget har med dette vunnet fram med sitt syn om at de har kan styre bruken av veien. Veilaget og Oppdal kommune er omforent om hvordan veien skal brukes i vintermånedene, uttalte ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, overfor Adresseavisen da lagmannsrettens dom var klar.

LES OGSÅ: - Gjevilvassdalen er død

Prinsipielle spørsmål

Dommen i lagmannsretten ble avgitt under dissens. Jordskiftelagdommer, Magne Reiten, sto på brøyternes side.

- Vi mener at mindretallet har truffet spikeren på hodet. Lagmannsrettens flertall har ikke vektlagt rettighetshavers grunnleggende rettigheter på veien. I praksis vil det bety at en grunneier fraskriver seg sine rettigheter hvis man er med i en slik sammenslutning, sa brøyternes advokat, Ivar Andersskog. Hvor sterkt står en grunneiers rettighet i forhold samvirkelovenes forvaltningsregler er et av de prinsipielle spørsmålene som Høyesterett nå må vurdere. En lignende sak har ikke vært prøvd i Høyesterett.

Løypen på Gjevilvassvegen er nå en del av Oppdal kommunes stamløypenett. Kommunestyret i Oppdal bestemte derimot nylig å avvente ekspropriasjon av retten til å legge løype til utfallet av ankebehandlingen er avgjort.

På forsiden nå