Feil dato på førerkortet ga bot

Biltilsynet gjorde én feil. Mannen som fikk førerkortet fikk svi for ikke å ha oppdaget feilen.

Mannen hadde fått ny godkjenning for klasse CE, men utløpsdatoen var feil.   Foto: Illustrasjonsfoto

Saken oppdateres.

Mannen er dømt for ett tilfelle av kjøring uten at han hadde fått utstedt gyldig kompetansebevis. 30-åringen fra Sør-Trøndelag hadde reelt sett lov til å kjøre bilen, men ikke fått riktig dato på førerkortet. Nå må bilføreren ut med 2000 kroner for en feil gjort av Biltilsynet.

Tok etterutdanning

«Han hadde nylig fått utstedt nytt førerkort med angivelse av at han hadde tatt nødvendig etterutdanning for klasse CE. Dette var riktig anmerket i det nye førerkortet, og siktede la ikke merke til at utløpsdatoen fortsatt var 27.3.17» heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Les også: Kjørte gjennom stengt tunnel og mistet lappen

Fikk nytt førerkort

Retten legger til grunn at dette mest sannsynlig skyldes en feil fra Biltilsynets side. Mannen får svi for at han ikke sjekket at det stod riktig dato på førerkortet han hadde fått. Etter å ha blitt stoppet og feilen i førerkortet ble avdekket, fikk han nytt førerkort med riktig dato uten noen nærmere krav.

Les også: Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka

Feil av Biltilsynet

«Siktede har vist uaktsomhet ved at han ikke kontrollerte det nye førerkortet tilstrekkelig. Likhetshensyn står sterkt i veitrafikksaker og taler for standardiserte bøtesatser. Etter rettens vurdering foreligger særlige og sterkt formildende omstendigheter, og retten finner at boten bør utmåles individuelt. Trafikksikkerhetsmessige hensyn gjør seg ikke gjeldende i dette tilfellet, da siktede reelt sett hadde førerrett for vedkommende klasse og mangelen ved førerkortet skyldtes en feil fra Biltilsynets side» heter det i dommen.

Les også: Kjørte med ulovlig bobillast to dager på rad

Påtalemyndigheten hadde foreslått 8000 kroner i bot, men tingretten satte boten til 2000 kroner. Saken gikk som tilståelsesdom.

Les også: Mistet førerkortet? Nå kan du melde fra på nettet

På forsiden nå