– Må vurdere å gi staten ansvaret for lærerne

Etter ei uke med stengte skoler, kommer fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) med forslag om å gi tilbake arbeidsgiveransvaret for lærerne til staten.

Svekket tillit Ap-topp Tore O. Sandvik tar til orde for at staten får tilbake arbeidsgiveransvaret for lærerne. – Tilliten mellom KS og lærerne er så svekket at det kan skade utviklingen av fremtidens skole, mener Sandvik. 

Saken oppdateres.

5500 lærere har vært i streik siden mandag 11.august, og i går ble ytterligere 2200 lærere tatt ut.

Det var i 2004 at daværende utdanningsminister Kristin Clemet (H) overførte arbeidsgiveransvaret for lærerne fra staten til Kommunenes Sentralforbund (KS) - til store protester fra lærerorganisasjonene. Partiet som sikret regjeringen flertall for dette i Stortinget, var imidlertid Arbeiderpartiet - som fattet vedtak om overflytting av arbeidsgiveransvaret på sitt landsmøte.

– Tilliten svekket

Men nå tar altså Ap-toppen i Sør-Trøndelag til orde for at dette ikke lenger er noen god løsning.

– Det finnes gode argumenter for at KS tok over ansvaret i 2004. Men prosessene internt i KS for å lage et omforent forhandlingsmandat lokalpolitikerne kan stå for, er krevende, og de virkemidlene KS rår med for å lykkes, har vist seg begrenset. Tilliten mellom KS og lærerne er nå så svekket, at det kan hindre viktig og nødvendig utvikling av skolen i lang tid. Da Trond Giske var utdanningsminister, hadde han flere verktøy han kunne bruke for å finne løsninger, som KS ikke på samme måte rår over. Tiden er inne for å vurdere om dette er den beste løsningen for å gjenopprette tilliten og utvikle skolen videre, mener fylkesordfører Sandvik.

– Rammer lærere og skolen

– På hvilken måte hindrer dagens ordning utvikling?

– Skolen står overfor mange utfordringer, for eksempel rekruttering til læreryrket, eller nødvendige omstillinger som følge av nye teknologiske muligheter. Men all framtidsrettet utvikling fordrer tillit mellom partene, og slik det er i dag, ser det ikke ut til at denne tilliten er til stede. Dette rammer både elevene, lærerne og skolens framtid, hevder Sandvik, og legger til:

– Nå har begge parter bedt om at staten må bidra til å løse konflikten. Staten spiller uansett en avgjørende rolle som premissgiver for skolen, selv om kommunene har ansvaret for driften. Og når staten uansett er så involvert, må vi avklare hva som skal være statens rolle: Om det skal være en form for kombinerte oppgjør med staten som mer sentral aktør - eller om staten skal ta over hele ansvaret igjen.

På forsiden nå