Mindre penger til veiene, mer penger skal settes på bok

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag vil bruke mindre penger på veivedlikehold neste år. Han foreslår å sette pengene i et fond i tilfelle AtB går med underskudd i 2015.

Sjokkert: Høyres Torhild Aarbergsbotten er svært fortørnet over at fylkesrådmannen vil ta penger fra vedlikehold av veiene, og sette på et fond i tilfelle AtB ikke holder budsjettet neste år. 

Saken oppdateres.

Høyres Torhild Aarbergsbotten er sjokkert over forslaget, og mener det er meningsløst å ta fra vedlikehold av veiene for å sette penger på et fond til AtB.

–Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette forslaget. Vedlikeholdet av veiene i Sør-Trøndelag er skarpt til beinet i mange år. Vi bør heller bruke 108 millioner kroner mer enn i fjor. Men så kommer det et forslag om å redusere denne budsjettposten med nesten 50 millioner kroner. Jeg håper virkelig det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen er med oss i å stanse dette, sier gruppelederen for Høyre.

Hun mener etterslepet på vedlikehold på sørtrønderske veier er for stort allerede, og at dette forslaget bare er egnet til å gjøre problemene større.

–Hullene blir bare større og større for hvert år. Det går utover sikkerheten og fremkommeligheten. Næringslivet lider under dårlige veier. Vi har i mange år gått i feil retning, men med dette forslaget blir dette enda verre, sier hun.

Styrke fond

I budsjettforslaget som fylkesrådmannen la frem tirsdag legges det opp til å redusere budsjettposten på vedlikehold av veier som fylkeskommunen har ansvaret for med 47 millioner kroner neste år. Pengene foreslås i stedet brukt til å styrke disposisjonsfondet innenfor samferdsel. Fylkesrådmannen mener disse pengene skal settes på konto i tilfelle AtB ikke når budsjettet for 2015.

AtB har lenge vært en hodepine for fylkeskommunen. Stadig flere tar bussen, men det betyr også at tilbudet blir dyrere og må subsidieres mer. Nå legger fylkesrådmannen opp til å skjerpe kravet om budsjettkontroll i AtB, etter at det de foregående årene har vært store overskridelser. Reduksjonene betyr at AtB, som drifter kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, både må kutte utgifter og redusere rutetilbud. Fylkesrådmannens budsjettforslag, som nå skal til politisk behandling, innebærer også økte billettpriser neste år.

Dårlig signal

Samtidig som det legges opp til dyrere buss, færre avganger og kostnadskutt i AtB, vil fylkesrådmannen også ta penger fra budsjettet til vedlikehold av veier. Disse pengene, 47 millioner kroner for 2015, foreslås avsatt på en intern buffer i tilfelle AtB ikke når budsjettkravet.

Torhild Aarbergsbotten reagerer ikke bare på at det legges opp til mindre penger til vedlikehold neste år, men er også fortørnet over at disse pengene skal settes av til AtB dersom de ikke holder budsjettkravet.

–Det er å sende et forferdelig dårlig signal til AtB. Det legges opp til en politikk der vi ikke setter makt bak kravet om at AtB må klare å redusere kostnadene sine. I stedet legges det opp til at vi skal ha penger på bok som de kan hente ut dersom de ikke klarer å kutte kostnader nok, sier Aarbergsbotten.

Ikke avklart politisk

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier den politiske behandlingen av rådmannens forslag ennå ikke har kommet i gang, og at det derfor er for tidlig å si hva politikerne vil mene om rådmannens avsetning til en egen buffer på samferdselsbudsjettet.

–Jeg skal ikke snakke på vegne av rådmannen, men han har foreslått at vi setter av en intern buffer for å verne andre sektorer i budsjettet dersom det blir overskridelser her. Vi har en bakgrunn der vi har sett at AtB har slitt med å kutte kostnader, og slik sett er dette en forsikring mot lignende episoder. Men jeg ser ikke på dette som at det blir mindre vedlikehold på veiene neste år. Hvor mye vedlikehold som kreves kommer blant annet an på vær og hva som skjer av uforutsette forhold gjennom vinteren. Vi dekker alltid inn utgiftene om det skulle oppstå ekstraordinære behov. Det skal vi gjøre på vedlikehold også neste år, sier Tore O. Sandvik.

Fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2015 skal nå gjennom politisk behandling, og vedtas i fylkestinget i Sør-Trøndelag nærmere jul.

På forsiden nå