Styreleder i Helse Midt-Norge RHF trekker seg i protest:

- Styret blir detaljstyrt av eier

Styreleder Marthe Styve Holte trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning.

Mandag ble det kjent at Marthe Styve Holte trekker seg fra sitt verv som styrelder i Helse Midt-Norge.  

Saken oppdateres.

Årsaken er uenighet med eier om viktige styringsprinsipper, skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Eier er Helse- og omsorgsdepartementet med statsråd Bent Høie som øverste leder.

Ifølge Helse Midt-Norge skjer avgangen fordi Marthe Styve Holte «opplever at myndighet er redusert og at nødvendig tillit ikke lenger er til stede for å kunne utøve et godt lederskap.»

Holte ble oppnevnt som styreleder for Helse Midt-Norge i desember 2012, og gjenvalgt som leder for en ny toårsperiode tidligere i år.

- En prinsipiell avgjørelse

Holte sier til adressa.no at helseforetakets handlingsrom er blitt redusert.

- Arbeidsvilkårene våre har endret seg. Avgjørelsen om å trekke meg fra stillingen er en prinsipiell avgjørelse som har vært riktig for meg å ta. Jeg kan ikke fortsette når styret blir detaljstyrt, og ikke har den nødvendige tilliten til å utføre de arbeidsoppgaver vi er pålagt, sier Holte til adressa.no.

- Den måten eier har håndtert styret på, er etter min vurdering ikke forenelig med prinsippet for god eierstyring som regjeringen selv har satt.

Holthe ønsker ikke å gå inn på hvilke enkeltsaker som har vært utslagsgivende for hennes beslutning om å trekke seg. Hun sier det viktigste er at de prinsipielle sidene ved saken blir diskutert i det offentlige rom.

- Som styre skal vi ha handlingsrom og mulighet til å fatte beslutninger for de områdene vi har ansvar for.

Nestleder overtar

Tor Harald Haukås, kommuikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, sier at de fikk beskjed i dag om at Holte trekker seg fra sitt verv.

- Det som er gitt ut av informasjon fra oss, er hennes egen begrunnelse på hvorfor hun trekker seg som styreleder. Som administrasjon forholder vi oss til dette, sier Haukås.

- Vi har fremdeles et styre og en fungerende styreleder, påpeker han.

Styrets nestleder, Ola H. Strand, skal fungere som leder fremover.

Haukås sier at de avventer en tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet på når en ny kandidat til styret skal oppnevnes. Foruten ansatterepresentantene, er det departementet som oppnevner styret.

- Tar det til etterretning

Statsråd Bent Høie befinner seg for tiden i USA. Han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

I en e-post sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet har Høie imidlertid følgende kommentar til Holtes avgang som styreleder:

- Jeg tar til etterretning at Marthe Styve Holte har besluttet å fratre som styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Hun har gjort en god innsats som styreleder i regionen.

- Helse Midt-Norge står foran store oppgaver og viktige beslutninger. Jeg er derfor glad for at nestleder i styret, Ola H. Strand, vil fungere som styreleder. Dette bidrar til god kontinuitet i det videre arbeidet i regionen. 

Fokuserer på nytt sykehus

Ola H. Strand sier det er veldig trist at Holte trekker seg.

- Jeg har jobbet med henne siden februar, og har lært henne å kjenne som en dyktig og god styreleder, sier han.

Strand vil ikke kommentere Holtes begrunnelse for å trekke seg fra stillingen.

- Jeg har sagt ja til å gå inn i rollen som styreleder i etterkant av hennes avgjørelse, og jeg legger til grunn at vi skal ha et godt forhold til departementet i det videre arbeidet som skal gjøres.

- En av de viktigste sakene styret arbeider med nå, er å finne en plasseringen for et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. I tillegg har vi trykk på andre saker som for eksempel arbeidet med elektroniske postjournaler.

Helseminister Bent Høie er i USA, og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer mandag. I en e-post skriver han at han tar Holtes avgjørelse til etterretning. 
    
      (Foto: NTB SCANPIX)

Helseminister Bent Høie er i USA, og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer mandag. I en e-post skriver han at han tar Holtes avgjørelse til etterretning.  Foto: NTB SCANPIX

Ola H. Strand tar over som fungerende styreleder etter at Holte har trukket seg fra stillingen styreleder i Helse Midt-Norge. 
    
      (Foto: Glen Musk)

Ola H. Strand tar over som fungerende styreleder etter at Holte har trukket seg fra stillingen styreleder i Helse Midt-Norge.  Foto: Glen Musk

På forsiden nå