Andersen går av som administrerende direktør

Helsedepartementet hadde blitt varslet flere ganger om hvordan Trond Michael Andersen gjorde jobben sin. Han har nå sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Trond M. Andersen har sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Helse Midt-Norge med virkning fra 16. oktober 2014.   Foto: Svein Inge Meland

Saken oppdateres.

Bakgrunnen er at han ikke lenger føler han har nødvendig tillit for å kunne utføre en god jobb som toppleder i virksomheten, heter det i en pressemelding fra Helse Midt-Norge RHF.

Tidligere i dag ble det kjent at medlemmer i Akademikernes samarbeidsutvalg ved Helse Midt-Norge hadde sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de krevde at Andersen går fra sin stilling fordi de ikke er fornøyd med jobben han har gjort.

- Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt bekymringsmeldinger og varsling knyttet til administrerende direktørs ledelse av det regionale helseforetaket. Det er bakgrunnen for de endringer som nå er skjedd i ledelsen av Helse Midt-Norge, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til adressa.no

Styreleder trakk seg i går

Andersen har sagt opp sin stilling med virkning fra 16. oktober 2014.

Det skjer én dag etter at Marthe Styve Holte trakk seg fra stillingen som styreleder i Helse Midt-Norge på bakgrunn av at det hun mente var detaljstyring fra eier Helse- og omsorgsdepartementet.

Trond Michael Andersen gikk fra jobben som høyskolerektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag til stillingen som administrerende direktør i Helse Midt-Norge i august i fjor.

Direktør for samhandling i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, blir konstituert i stillingen som administrerende direktør.

LES OGSÅ: Styve Holte trekker seg grunnet detaljstyring

Krevde hans avgang

Akademikernes samarbeidsutvalg er fornøyd med at Andersen nå har sluttet i stillingen.

- Jeg tror det som har skjedd i dag var helt nødvendig for at vi skal komme oss videre med de utfordringer som ligger foran oss. Vi har sett at vi har hatt flere utfordringer ganske lenge og vi har hele tiden vært sikker på at en slik endring måtte komme, sier lege Bernd Müller, som er medlem i Akademikernes samarbeidsutvalg.

Han peker på at Andersen ikke har vist handlekraft og at han ikke kjenner til faget han er satt til å lede godt nok. Det mener han derimot Haga har.

- Haga har en bred sammensatt erfaringsbakgrunn. Han kjenner til norsk helsevesen fra et allmennlege-ståsted, han kjenner spesialisthelsetjenesten utenfra og kjenner godt til Helse Midt-Norge innenfra. Han har også tidligere vært konstituert i stillingen som administrerende direktør der han leverte en god periode. At han nå går inn i ny periode som konstituert administrerende direktør blir bra, sier han.

LES OGSÅ: – Jeg går ikke av på grunn av sykehussaken

Mener avgangene har sammenheng

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet på St. Olavs Hospital og tidligere konserntillitsvalgt, Sigmund H. Eidem, sier de har forsøkt å få fjernet Andersen fra stillingen i et halvt år.

- Han var ikke ledertypen Helse Midt-Norge trengte. Det skal litt mer til, dessverre, sier han.

Eidem forklarer avgangen til Styve Holte med at hun ikke reagerte tilstrekkelig på misnøyen rundt Andersen.

- Avgangene til de to har en sammenheng. Det har blitt tatt opp med Styve Holte at han har unnlatt å gjøre ting. Hennes viktigste jobb som styreleder har vært å sørge for at administrerende direktøren fungerer. Helsedepartementet har trolig grepet inn etter at Akademikerne sendte brev til dem. Da har departementet trolig ikke hatt noe valg, sier han.

Ønsket ikke å kommentere

Marthe Styve Holte ønsket ikke å kommentere om det er striden om Andersens rolle som administerende direktør som var årsaken til at hun trakk seg stillingen som styreleder mandag.

- Jeg har vært tydelig på at det er prinsippene om eierskap som ligger bak min beslutning, og nå er jeg ferdig med denne saken, sa Marthe Styve Holte.

Adressa.no har tatt kontakt med Holte etter at det ble kjent at Andersen har sagt opp sin stilling som administrerende direktør. Hun holder fast ved at hun ikke ønsker å kommentere sin avgang ytterligere.

Takker for innsatsen

I pressemeldingen fra Helse Midt-Norge står det at fungerende styreleder Ola H. Strand takker Andersen for stor innsats som administrerende direktør.

Andersen tok over jobben etter Gunnar Bovim som gikk av for å begynne som rektor ved NTNU i fjor.

Den gang introduserte daværende styreleder Marthe Styve Holte den nye toppsjefen i regionen med følgende ord:

- Styret i Helse Midt har gjort vedtak om å ansette Trond Michael Andersen, som vi er godt fornøyd med, sa Holte.

Nå har altså begge to forlatt toppstillingene i helseforetaket.

- Med ny styreleder og ny administrerende direktør har vi et godt utgangspunkt til å se fremover, sier Bernd Müller.

- Nå er skuta i trygge hender. Haga ledet på en god måte da Bovim gikk av. Ola H. Strand er heller ingen hvem som helst, sier Sigmund H. Eidem.

Helse Midt-Norge
  • Helse Midt-Norge har ansvaret for sykehus og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
  • Helseregionen har cirka 15.000 årsverk og hadde i 2013 driftskostnader på nær 18 milliarder kroner, opp rundt 1,1 milliard kroner fra 2012.
  • De tre fylkene har til sammen en befolkning på noe over 700.000.
  • Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og Ambulanse Midt-Norge. I tillegg driver foretaket Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT
  • Kilde: NTB
På forsiden nå