Lederkrisen i Helse Midt-Norge:

- Jeg hadde samtaler med styreleder om alvoret i sitasjonen

Helseminister Bent Høie bekrefter at bakgrunnen for endringene i Helse Midt-Norge er bekymringsmeldingene som kom frem i brevet fra de tillitsvalgte.

Bent Høie sier at brevet fra de tillitsvalgte fikk status som en varslersak innenfor departementet, og krevde rask oppfølging fra statsrådens side.  Foto: Håvard Bjelland, Bergens Tidende

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet hadde mottatt bekymringsmeldinger og varsling knyttet til Trond Michael Andersens ledelse av Helse Midt-Norge RHF.

I et brev til departementet for snaut en uke siden, skrev Akademikernes samarbeidsutvalg at de var meget bekymret for styrets manglende håndtering av den administrerende direktørens ledelse, og de krevde at han gikk fra sin stilling fordi de ikke er fornøyd med jobben han har gjort.

Brevet fikk varslerstatus

Helseministeren bekrefter at bekymringsmeldingene var bakgrunnen for endringene som har skjedd i ledelsen av Helse Midt-Norge de siste dagene.

Til adressa.no forteller Bent Høie at brevet fikk status som en varslersak innenfor departementet, og krevde rask oppfølging fra statsrådens side.

I et intervju med NRK har Marthe Styve Holte fortalt at hun gikk av fordi Høie direkte ba henne om å fortsette som styreleder, men avsette administrerende direktør Andersen innen ei uke

- Ba du Holte si opp den administrative ledelsen i helseforetaket?

- Det som skjedde i forrige uke var at departementet mottok et alvorlig varslerbrev der det kom frem at tillitsvalgte hadde uttrykt gjentatt bekymring for den administrative ledelsen til styret. Jeg hadde flere samtaler med styreleder om alvoret i situasjon, og hva som var nødvendig for å komme seg videre. Det viste seg å være grunnleggende uenighet, og på bakgrunn av disse samtalene valgte styreleder å trekke seg fra stillingen på eget initativ, sier statsråd Bent Høie til adressa.no.

Mente det var detaljstyring

Marthe Styve Holte trakk seg mandag fra stillingen som styreleder i Helse Midt-Norge på bakgrunn av at det hun mente var detaljstyring fra departementets side. Dagen etter sa Trond Michael Andersen opp sin stilling som administrerende direktør fordi han ikke lenger følte han har nødvendig tillit til å kunne utføre en god jobb som toppleder i virksomheten.

Adressa.no har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med tidligere administrerende direktør Trond Michael Andersen, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Helse Midt-Norge
  • Helse Midt-Norge har ansvaret for sykehus og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
  • Helseregionen har cirka 15.000 årsverk og hadde i 2013 driftskostnader på nær 18 milliarder kroner, opp rundt 1,1 milliard kroner fra 2012.
  • De tre fylkene har til sammen en befolkning på noe over 700.000.
  • Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og Ambulanse Midt-Norge. I tillegg driver foretaket Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT
  • Kilde: NTB
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå