Reins kloster fredet

Mandag fredet Riksantikvaren Reins kloster i Rissa.

Den vakre hovedbygningen ved Reins Kloster i Rissa. 

Saken oppdateres.

Fredningen ble høytidelig markert med blant andre riksantikvaren, ordfører, rådmann, fylkesvaraordfører og eiere tilstede. Storgården Reins kloster ble omtalt allerede på slutten av 800-tallet i Harald Hårfagres saga. Gården hadde i flere århundrer sterke bånd til kongeætten, og på 1200-tallet ble det opprettet et nonnekloster der.

Fru Inger til Austrått var klosterets forstanderinne frem til sin død i 1555. Etter det ble klostergodset overtatt av verdsige lensherrer. I dag eies det av Hornemann-familien, som fortsatt bor på gården.

– Dette må være et av Norges mest spennende anlegg. Her finner vi spor etter menneskelig aktivitet gjennom flere hundreår, fra vikingtid og frem til i dag. Fra klosterruiner til embedsmannsgård på 1700-tallet og storskala gårdsdrift på 1800-tallet, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Det er gårdens hovedbygning, meieribygninger, fjøs, borgstue og deler av hage- og parkanlegget. Klosterruinen er automatisk fredet på grunn av alderen. Den har de senere år vært under konservering, som del av Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner.

Disse arbeidene blir ferdigstilt i løpet av 2015.

På forsiden nå