Barnehage kan gå konkurs

50 barnehageplasser i Knærten friluftsbarnehage i Klæbu står i fare for å bli nedlagt fordi barnehagen ikke har penger til å drive videre. Samtidig mener Kunnskapsdepartementet at kommunen har brukt barnehagemillioner til helt andre formål.

Saken oppdateres.

Tidenes nasjonale barnehagesatsing hjelper lite for Knærten friluftsbarnehage: Nå er sparepengene snart oppbrukt, og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har varslet at barnehagen med over 50 barn blir nedlagt hvis ikke noe skjer med økonomien.- Alvoret begynner å gå opp for oss foreldrene nå. Vi står i fare for å miste barnehageplassene våre, sier Gunn Auno Stai, mor til Ørjan (4) og Gøril (2) som begge går i barnehagen.

Hun er skuffet og frustrert over kommunen som hun mener forskjellsbehandler barnehagene.- Det virker som at mine unger er mindre verdt for kommunen, fordi de går i en privat barnehage. Men kommunen er helt avhengig av disse barnehageplassene. Jeg skjønner ikke hvorfor kommunen skal være så vanskelig, sier Auno Stai.StraffesI forrige uke fikk Klæbu kommune refs fra Kunnskapsdepartementet, fordi departementet mener kommunen har brukt 2,8 millioner kroner som er øremerket til barnehage, til andre formål.

Departementet krever nå at kommunen tilbakebetaler halvparten av denne summen, 1,4 millioner kroner. Klæbu er dermed en av de 60 kommunene som blir straffet.- Øremerkede midler skal ikke brukes til andre formål enn det de er bevilget til. Vi kan ikke akseptere at kommunene bryter vilkårene for bruk av skjønnsmidler til drift av barnehager, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

LES OGSÅ: - Får det de har krav påIkke langt fra rådhuset i Klæbu ligger Knærten friluftsbarnehage som nå er i ferd med å gå konkurs, fordi barnehagen ikke får nok tilskudd fra kommunen.

Barnehagen mener at den over flere år har fått altfor lite skjønnsmidler utbetalt av kommunen. I tillegg kommer det kommunale tilskuddet altfor sent, slik at det er umulig for barnehagen å planlegge driften.I desember var situasjonen så ille at barnehagen ikke hadde penger til å utbetale lønn til de ansatte. Da gjorde kommunen et hastevedtak og bevilget 230.000 kroner. Men beregninger barnehagen har gjort, viser at de skulle hatt rundt 750.000 kroner.Leder i FAU, Laila Kaspersen Lund, mener det ikke er noen tvil om at kommunen har brukt barnehagemidlene til andre formål, og er derfor ikke overrasket over at kommunen nå straffes av departementet.Sparekontoen tømt- Jeg blir veldig provosert når jeg ser at ordføreren mener at pengene er brukt riktig, og at de private barnehagene i Klæbu har de samme vilkårene som de kommunale. Virkeligheten for oss i privat barnehage er en helt annen, sier Kaspersen Lund.De private barnehagene har tre inntektskilder: Foreldrekontingent, statstilskudd og kommunalt tilskudd. Tidligere har Knærten hatt høyere foreldrebetaling enn de kommunale for å kompensere for manglende kommunalt tilskudd, men etter at maksprisen ble innført, er ikke dette lenger mulig.Nå er barnehagens egenkapital på 700 000 kroner brukt opp, penger som skulle vært benyttet til å bygge ny barnehage.- En tredel av barna i Klæbu går i private barnehager. Kommunen er helt avhengig av de private barnehagene. Da må kommunen også sørge for at vi kan fortsette driften, påpeker Kaspersen Lund.Sist sommer utvidet Knærten med ni småbarnsplasser, fordi kommunen manglet plasser for de minste. Nå mener barnehagen det er på tide at kommunen stiller opp for dem.- Jeg søkte bare hit, fordi Knærten har så godt ry på seg. Jeg er storfornøyd med barnehagen, og synes barna får et flott tilbud, sier Gunn Auno Stai mens barna basker ute i snøen.

 
På forsiden nå