Polske øl-smuglere drar opp tallene

Tollregion Midt-Norge hadde i 2014 nesten en dobling av beslaglagt volum øl som ble forsøkt smuglet inn i Norge.

Saken oppdateres.

- Denne økningen skyldes i all hovedsak polske smuglere, som ser ut til å ha flyttet mye av sin trafikk fra Østlandet til Midt-Norge.

Det sier Bjørn Sørli, fungerende avdelingssjef for grensekontroll i Tollregion Midt-Norge til adressa.no.

Statistikken viser at det for hele tollregionen ble beslaglagt 32 650 liter øl i 2014, mot 19 240 liter året før.

Trafikkdreining

Sørli mener at mye av denne økningen kan skyldes en trafikkdreining fordi Tollvesenet i østlandsområdet har tatt i bruk mye kameraovervåkning i kampen mot smuglingen. Han legger til at også region Midt-Norge jobber med etablering av mer og bedre kameraovervåkning av grenseovergangene.

- Totalt hadde vår region en økning i antall forenklede forelegg på 100 saker, til totalt 2500. Samlet innkrevde vi 2,2 millioner kroner i gebyr, mot 1,7 millioner i 2013. En god del av denne økningen kan forklares med at den nedre grensen for gebyr ble flyttet, sier Sørli.

Brennevin og tobakk ned

Antall politianmeldelser hadde en liten nedgang i Midt-Norge, fra 860 i 2013 til 748 i fjor.

- Brennevinsbeslagene gikk faktisk litt ned, fra knapt 3400 liter i 2013, til knappe 3000 liter i 2014. Mengden beslaglagt vin økte med bare 300 liter. Tobakk og sigaretter hadde også en liten nedgang, mens beslagene av snus økte med noen få kilo, fra 102 til vel 116, sier han.

Sterk økning av dopbeslag

Det interessante m.h.t. narkotikabeslag i Midt-Niorge er en formidabel økning i beslaglagte dopingtabletter, fra 6500 i 2013 til ca. 20 000 tabletter i fjor.

- Dette gjenspeiler nok mye av det kraftige fokus som har vært på nettopp dobing her i landsdelen det siste året, sier Bjørn Sørli.

35 000 beslag totalt

På landsbasis gjorde Tollvesenet i Norge totalt 35000 beslag i 2014, hvorav nesten 4000 var narkotikabeslag. Sammenlignet med 2013 økte beslagene av marihuana og syntetisk narkotika.

I 2014 beslagla tollerne 640 kilo hasj, 255 kilo marihuana, 132 kilo kokain, 34 kilo heroin og 104 kilo amfetamin. Khatbeslagene var på 7,6 tonn. Nedgangen i khatbeslagene har trolig sammenheng med at khat i løpet av de to siste årene er blitt forbudt både i Nederland og Storbritannia som har vært de viktigste transittlandene for khatsmuglerne.

Flere og mindre partier

- Trenden med at smuglingen skjer i flere og mindre partier enn tidligere holder seg, men også i 2014 har Tollvesenet gjort flere store beslag, blant annet betydelige hasjbeslag på grensen mellom Norge og Sverige og et beslag på 100 kilo kokain i en konteiner på havna i Fredrikstad, uttaler toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i en presseemelding.

Syntetisk narkotia bekymrer

Toll- og avgiftsdirektøren er bekymret over økningen i beslag av syntetisk narkotika. I 2014 beslagla tollerne 11 kilo syntetisk narkotika, en dobling sammenlignet med 2013. Syntetisk narkotika er kjemisk fremstilt og mange ganger sterkere enn tradisjonell narkotika.

Syntetisk narkotika bestilles via internett og sendes i post- og kurersendinger. Storbritannia er det største avsenderlandet for denne typen narkotika til Norge. I tillegg til syntetisk narkotika beslagla Tollvesenet i fjor totalt 324000 narkotiske tabletter, 167000 dopingenheter, 254000 ulovlige legemidler og 42000 ecstasy-tabletter.

620 000 liter sprit

Alkoholbeslagene økte på landsbasis med 125 000 liter, til totalt 620 000 liter. Beslaglagt mengde øl økte mest, med cirka 100000 liter til 508000 liter.

Beslaglagt mengde brennevin økte fra 50 000 liter i 2013 til 63 000 liter i fjor. Noen enkeltbeslag er på over 10 000 liter alkohol, og det er ikke uvanlig at tollerne beslaglegger mer enn 2 000 liter alkohol i biler som er spesialkonstruert for smugling.

Store enkeltbeslag

Tollerne avdekket forsøk på å smugle 9,8 millioner sigaretter i 2014, en økning på nesten én million sigaretter fra 2013. De største sigarettbeslagene ble gjort på grensen til Hedmark der partier på henholdsvis 640 000 og 500 000 sigaretter ble avdekket i en trailer og en bobil. I tillegg til sigaretter ble det i 2014 beslaglagt 1,1 tonn tobakk og 400 kilo snus.

Tollvesenets beslagstall for 2014 omfatter også 22 tonn kjøttvarer, 69 000 falske merkevarer, 14 skytevåpen og 427 andre våpen, frø til hjemmedyrking av cannabis, cirka 5,4 tonn fisk, og 51 millioner kroner i beslaglagt valuta.

På forsiden nå