- Vil anmelde alle nye beskyldninger

- Dersom barna som nå er voksne beskylder meg for overgrep vil det bli anmeldt, sier Ulf Hammern.

Saken oppdateres.

.

– Det vil i tilfelle være en helt ny situasjon som nå oppstår. Ungene fra den tiden er nå voksne og må selv stå til ansvar for det de sier. Dersom de beskylder meg for overgrep, vil det bli anmeldt. Jeg vil ikke lenger ta hensyn til foreldre som misbruker ungene sine i en slik grad i denne sammenhengen, sier Ulf Hammern.

- Løgn

Ulf Hammern kaller det løgn når barna pekte ham ut som overgriper under Bjugnsaken på 90-tallet.

– Det er voksne mennesker som har sagt ting. Barna hadde tiltro til meg inntil de ble behandlet av retts- og hjelpeapparatet. Mitt lønnlige håp har vært at ungene – etter at de ble voksne – hadde skjønt at jeg ikke har begått overgrep mot dem, sier 58-åringen.

Ifølge Hammern er det foreldre og behandlingsapparatet som har «hjernevasket» ungene.

– Det er toppen av frekkhet å beskylde meg for overgrep. Samtidig må en forstå at mange av disse ungene har hatt det tøft. Noe har skjedd i Bjugn, det er jeg overbevist om. Men jeg håper for ungenes del at de forstår hva det vil bety for deres egen fremtid om de kommer med nye beskyldninger, sier Ulf Hammern.

Uskyld

Om kort tid møter Ulf Hammern i Frostating lagmannsrett – den samme rettsinstans som i 1994 frikjente ham for seksuelle overgrep mot de ti barna, og året etter avslo hans millionkrav. Saken var opprinnelig berammet til mandag 14. april, men er nå utsatt grunnet sykdom.

Domstolen skal avgjøre om erstatningssaken skal kunne tas opp på nytt. Hammern krever opp mot ti millioner kroner. Staten mener kravet er foreldet. Blant de innstevnede vitnene som må møte er justisminister Knut Storberget.

I 1995 fikk den overgrepsfrikjente Ulf Hammern et beløp på 170 000 kroner i oppreisning og økonomisk erstatning. Beløpet var lavere enn det seks andre siktede ble tilkjent. Årsak: Frostating lagmannsrett mente han ikke hadde sannsynliggjort sin uskyld. Ved Strasbourgdomstolen i 2003 ble det slått fast at Hammerns menneskerettigheter var blitt krenket.

– Jeg går til millionsøksmål fordi jeg mener jeg kan sannsynliggjøre min uskyld – ikke minst støttet av bevis fra forskerhold i USA. De medisinske bildene som ble lagt fram i rettssaken i ’93 av underlivene til jentene man fryktet var seksuelt misbrukt, viser ifølge amerikanske eksperter underliv som er helt normale. Det er ikke holdepunkter for å hevde at noen av jentene har vært utsatt for overgrep, sier Ulf Hammern.

– Frarøvet livet

Ulf Hammern opplever å ha blitt frarøvet livet da han var 43 år.

– Det er umulig for meg å komme tilbake til serviceyrket jeg en gang hadde, før jeg begynte å jobbe i barnehagen. En annen årsak til at erstatningskravet er såpass høyt, er at Jorid (kona, red.anm.) ikke har hatt jobb siden vi ble mistenkt i 1992. Tapt arbeidsfortjeneste for henne utgjør alene ca. 4,5 millioner kroner, sier Ulf Hammern.

– Hvordan er det å bo i Bjugn, etter det du og din familie har opplevd?

– På det sosiale plan – ute blant folk – må vi velge oss våre plasser. Vi møter daglig folk i Bjugn som er harme. Det må være en tung belastning å bære, det å ha beskyldt oss for noe vi ikke har gjort, sier Ulf Hammern.

 
På forsiden nå