Hva betyr kommunevåpnene?

Her får du historien bak alle de trønderske kommunevåpnene.

Saken oppdateres.

Høsten 2014 sendte vi følgende utfordring til alle de trønderske kommunene:

«Lag en kort video der dere forklarer hvorfor kommunevåpenet i din kommune ser ut som det gjør, hva det forestiller og hva det eventuelt symboliserer.»

Nå har alle 48 kommuner sendt inn sine bidrag.

Ved å gå inn på kartet over kan du finne de ulike videoene ved å klikke på de ulike kommunevåpnene.

Typisk for Trøndelag

Terje Bratberg er ekspert i heraldikk - læren om våpenmerker/våpenskjold. Han sier følgende om hva som kjennetegner de trønderske kommunevåpnene.

- De prøver ofte å få med noe de synes er typisk for næringslivet i kommunen. For eksempel Agdenes: rødt for jordbær, hermelin for pelsdyrnæringen. Åfjord: båter. Osen: fiskegarn.

- Ellers har de med noe typisk fra naturen. For eksempel Roan: terner. Malvik: tiur. Lierne: ryper.

- Eventuelt noe historisk. For eksempel Skaun: bautasteiner. Ørland: slekten på Austrått. Stjørdal: en orm.

Det kan bli våpenkrig

Bratberg mener kommunevåpnene har stor betydning fortsatt.

- Ja, de er svært viktige. De skaper identitet innad i kommunen og de er et symbol alle kjenner.

- Når noen kommuner slår seg sammen, blir det da «kommunevåpenkrig»?

- Ofte. Men de skal ende opp med et våpen. I Norge er det ingen tradisjon for sammensatte våpen for kommuner.

Kan bli avvist

Det å få godkjent et kommunevåpen er heller ikke bare enkelt. Av og til blir forslagene blankt avvist. 

- Snåsa ville gjerne ha et landskapsmaleri, men endte opp med orkideen fruesko. Ofte har lokale «genier» foreslått et eller annet, men når riksantikvaren er ferdig med det er det blitt enkelt og heraldisk, forteller Bratberg.

Om kommunevåpen i Norge

Kilde: Store norske leksikon

  • Fastsettelse av kommunevåpen skjer i Norge ved kongelig resolusjon. Vedtak om kommunevåpen skjer i kommunestyret og sendes deretter via fylkesmannen til Kommunal- og regionaldepartementet, som forelegger saken for Riksarkivet til vurdering.
  • Betingelser for godkjenning er at våpenet har heraldisk innhold og form; det bør normalt ha bare ett motiv, én farge og ett metall, og det må ikke krenke noen annen våpeneiers rettigheter. (Denne regelen blir imidlertid ikke strengt etterlevd, f.eks. fører Steinkjer et våpen som er identisk med våpenet til slektene von Sternberg og von Goethe.)
  • En kommunes våpen og bruksretten til det tilhører kommunen alene, og kommunevåpenet er vernet mot misbruk av private o.a. (i handelsreklame m.m., eller mot at andre antar samme våpen) ved ulike lovbestemmelser.
  • Kommunevåpen kan brukes av kommunen på ulike måter, som flagg ved dens bygninger og plasser, og i skjoldform på, ved eller i kommunale bygninger, ved kommunegrensen, på vogner, løsøre, tjenesteuniformer, ordførerkjede, gaveplaketter, brev, dokumenter, trykksaker, skilter, og i segl og stempler.
På forsiden nå