Mann lurte abortpiller i drikken til kvinne:

Dømt til seks års fengsel

Retten mener at mannen gikk frem på en nøye kalkulert og kynisk måte da han to ganger blandet abortmiddel i drikken til kvinnen.

Politiadvokat Sigbjørn Oldren møtte for statsadvokat Kaia Strandjord, som var aktor i saken, da dommen ble lest opp. Her hilser han på 25-åringens forsvarer Tore Angen. 

Saken oppdateres.

Mannen, som var tiltalt for å ha gitt kvinnen som var gravid med deres barn abortfremkallende midler ved to anledninger i henholdsvis februar og mars i fjor, fikk klokken 11 sin dom i Sør-Trøndelag tingrett.

Der ble han dømt til ubetinget fengsel i seks år, for at han påførte kvinnen betydelig skade og for at han avbrøt kvinnens svangerskap under særdeles skjerpende omstendigheter uten hennes samtykke. Han må også betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

Etter å ha fått opplest dommen tok 25-åringen betenkningstid.

- Vi må vurdere om vi skal anke straffeutmålingen. Jeg synes det er riktig at straffen ble mildere enn det statsadvokaten la ned påstand om. Påstanden var for streng, men det er fortsatt en streng straff, sier mannens forsvarer Tore Angen.

Han sier at klienten hans var forberedt på en streng straff.

- Derfor tok han det forholdsvis rolig innover seg, sier Angen.

Usikker på anke

Aktor i saken, statsadvokat Kaia Strandjord, kunne ikke møte i retten da dommen mot mannen ble lest opp. Politiadvokat Sigbjørn Oldren ved Sør-Trøndelag politidistrikt møtte i retten for henne.

- Hun må lese gjennom dommen før vi kan si noe om vi vil anke. Ut fra dommen virker det som at retten har tatt innover seg alvoret i saken, sier han.

Straffesaken mot mannen ble behandlet i tingretten i starten av forrige uke. Der erkjente mannen forholdet.

LES OGSÅ: La ned påstand om sju års fengsel

Påstand på sju års fengsel

Statsadvokat Kaia Strandjord la ned påstand om at mannen burde bli dømt til fengsel i sju år.

I sin prosedyre la hun vekt på at det var brukt gift og at handlingen hadde foregått over tid. Hun mente at allmennpreventive hensyn talte for streng straff.

- Denne saken viser at det er lett å skaffe seg giftstoffer på internett i dag. Slike stoffer som er brukt i denne saken er strengt regulert i Norge i dag, men internett gjør de lett tilgjengelig, sa Strandjord i retten.

Dette var også noe retten la vekt på i dommen.

LES OGSÅ: Tiltalte skylde på kvinnen etter aborten

- Kynisk planlagt

I dommen beskrives det at 25-åringen hadde planlagt å blande abortmiddel i drikken til kvinnen over tid, dermed mener retten han handlet med overlegg. 25-åringen forklarte i retten at han måtte gi kvinnen abortmiddel ved to ulike anledninger, ettersom hun ikke mistet barnet første gang.

- Etter rettens syn har tiltalte gått frem på en nøye kalkulert og kynisk måte, heter det i dommen.

Videre går det frem at retten mener at 25-åringen over flere uker viste «et fast forbrytersk forsett.»

Bistandsadvokat Mette Skoklefald la ned en påstand om 300 000 kroner i erstatning til fornærmede under rettssaken, mens retten altså kom frem til at oppreisningserstatningen skulle settes til 200 000 kroner.

- Selve oppreisningserstatningen kommer vi nok ikke til å anke, opplyser Angen.

LES OGSÅ: Erkjenner straffskyld for å ha blandet abortmiddel i drikken til kvinne

- Jeg er mot abort

Den fornærmede kvinnen forklarte seg også for retten under straffesaken.

- Han var bestemt på at jeg skulle ta abort og forsøkte å overtale meg. Jeg har alltid vært mot abort og det var utelukket for meg å ta abort, sa hun.

Kvinnen beskrev smertene hun fikk etter å ha fått abortmiddel i en smoothie som intense i retten, og at hun trodde at hun kom til å dø.

Tingrettsdommer Olav Magnus Hohle leste opp dommen for 25-åringen som ble dømt.  

Tingrettsdommer Olav Magnus Hohle leste opp dommen for 25-åringen som ble dømt.  

På forsiden nå