Rekker med gravstøtter står på skeiva

Telehiv er i ferd med å velte flere gravstøtter ved Den gode hyrdes kapell på Orkanger.

Flere rekker med gravstøtter står på skeiva ved Den gode hyrdes kapell på Orkanger.   Foto: Joakim Halvorsen

Saken oppdateres.

Flere rekker med gravstøtter står på skeiva.

- Dette er et vårlig problem, forteller kirkeverge i Orkdal, Margit Sødal.

- Dette hender hvert år, når telen i jorda er i ferd med å slippe taket. Gravstøttene står oppå jordsmonnet og er derfor utsatt for telehiv, forklarer hun.

Eget ansvar

Problemet er særlig stort i det nord-vestre hjørnet ved Den gode hyrdes kapell, og er noe den enkelte gravfester må ordne opp i selv.

- Det er nok ikke alle som er klar over dette. Noen av gravstøttene går i «arv» og det er ikke all informasjon som kommer frem. På kistegravene er det kirken som har ansvar for å fjerne overmasse.  Når det er gjort på en skikkelig måte, er det fester som er ansvarlig for gravminnet. På urnegravene er det gravfestene selv som har ansvaret, opplyser kirkevergen.

Veier flere hundre kilo

Men å rette opp en gravstein er ingen lett jobb siden en stein kan veie flere hundre kilo. 

- Det er nok best at de som skal rette på steinene tar kontakt med firma som jobber med slikt i det daglige. Dette er en tung jobb og det må gjøres skikkelig. I enkelte tilfeller der gravstøtten er en fare for de som ferdes på gravlunden, må vergen legge ned steinen slik at den ikke faller over eller skader noen, sier Margit Sødal.

Retting av gravstøttene bør tas etter at telen har gått ut av jorden.

Se etter

Kirkeverge Margit Sødal oppfordrer alle gravfestere til å ta turen på kirkegården for å se til at det ser bra ut og samtidig at alle nye gravfestere leser reglementet.

Kirkevergen i Orkdal skal rett etter påske starte arbeidet med å henge ut lapper på de gravstøttene hvor kirkevergen ønsker å komme i kontakt med gravfestene til graver der de mangler informasjon om leieforholdet.

Flere rekker med gravstøtter står på skeiva ved Den gode hyrdes kapell på Orkanger.  
        
            (Foto: Joakim Halvorsen)

Flere rekker med gravstøtter står på skeiva ved Den gode hyrdes kapell på Orkanger.   Foto: Joakim Halvorsen

På forsiden nå