Tror det er store mørketall på ruskjøring på bygda

Adressa.nos avstemning viser at 16 prosent mener at det er greit å sette seg bak rattet etter å ha tatt en pils. Trygg Trafikk vil ta et oppgjør med holdningene til ruskjøring flere steder.

Up-sjef Per Einar Hollum mener voksne må gå foran med et godt eksempel og synliggjøre at det er ikke greit å sette seg bak rattet etter å ha drukket en pils. 

Saken oppdateres.

Adressa.nos avstemning viser at 16 prosent av de som har stemt mener at det er greit å sette seg bak rattet etter å ha tatt en pils.

- Det er ikke greit at så mange mener at det er greit å sette seg bak rattet etter å ha drukket en pils. Ingen av oss vil møte noen som er ruset på veiene, sier Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag.

Tirsdag morgen hadde 20 329 personer svart på om de synes det er greit å sette seg bak rattet etter å ha drukket en pils. 16 prosent svarte ja, 82 prosent nei og 2 prosent trykket vet ikke.

Børseth mener at man må jobbe med holdningene til ruskjøring.

- Vi må ta dette på alvor. Vi må mane til kamp om holdningene til rus og bilkjøring, sier Børseth.

Mørketall

Han tror også det er store mørketall på hvor mange som ruskjører.

- Jeg tror det er store mørketall, spesielt på bygda. Det er veldig vanskelig å være overalt med synlig politi. Man må jobbe lokalt med kulturen og holdningen til ruskjøring, sier distriktslederen.

Alder teller

Seniorforsker Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforskning tror at det er mer en myte enn realitet at man har andre holdninger til ruskjøring på bygda enn i byen.

- Jeg tror holdninger til ruskjøring har mer med alder og klasse å gjøre enn forskjellen mellom bygd og by. Meningmannen vil ta avstand fra ruskjøring, uansett hvor man bor, sier hun.

- Oppleves som tryggere

Hun tror derimot at det kan oppleves som tryggere å ruskjøre der det er færre biler og at mangelen på kollektivtrafikk på bygda skaper utfordringer.

- På bygda er det lengre avstander og man er mer avhengig av bil. Det er for eksempel ikke bare å ta bussen når man våkner opp morgenen etter at man har drukket, sier Storstad.

Overrasket

Distriktssjef i Utrykningspolitiet (UP) i Midt-Norge, Per Einar Hollum, er overrasket over at så mange synes at det er greit å sette seg bak rattet etter at man har drukket en pils.

- Det bør være en grunnleggende holdning at man ikke setter seg bak rattet etter at man har drukket alkohol. Man kan ikke ta en pils eller nyte et glass vin til maten hvis man skal kjøre etterpå, sier Hollum.

Han mener at voksne bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder rus og kjøring.

- Foreldrene er viktige rollemodeller for de yngre når det gjelder ruskjøring. Holdninger kan gå i arv og da er gode rollemodeller en viktig faktor for å forhindre ruskjøring, sier UP-sjefen.

UP-sjef Per Einar Hollum liker ikke å høre resultatet av Adressa.nos avstemning.  

UP-sjef Per Einar Hollum liker ikke å høre resultatet av Adressa.nos avstemning.  

På forsiden nå