Drømmer om å legge Trønderbanen ut på anbud

Lokalpolitikerne fra H, Frp, KrF og Venstre håper Trønderbanen er den første togstrekningen som regjeringen legger ut på anbud.

Trøndertoget: Høyres Torhild Aarbergsbotten og Yngve Brox delta mandag morgen ut kaffe, løpesedsedler og banener til togpassasjerene. Nå skal lokalpolitikerne jobbe for at Trønderbanen blir en av strekningene skal legges ut på anbud.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

– Potensialet for Trønderbanen er enormt. Nå har regjeringen lagt opp til en ny jernbanepolitikk, vi skal jobbe for at Trønderbanen står først i køa når anbudene skal ut, er budskapet fra politikerne.

Tirsdag morgen sto de tidlig opp for å dele ut bananer, kaffe og løpesedler på Trondheim sentralstasjon til alle de som kommer inn til byen med tog. Går alt etter planen er målet at Trønderbanen, i likhet med Gjøvikbanen i dag, legges ut på anbud, får langt flere avganger og høyere regularitet.

– Tenkt deg hvor fint det kunne vært om Flytoget hadde fått anbudet på Trønderbanen. Da ville det skjedd store ting i trøndersk kollektivtrafikk, sier Yngve Brox (H).

Seks ganger i timen

– Det bør gå tog seks ganger i timen inn til Trondheim fra nabokommuner som Stjørdal og Melhus. Litt lenger unna byen bør det gå tog fire ganger i timen. Og til Steinkjer kan det gå tog to ganger i timen. Anbud og konkurranse er ikke målet, det er virkemidlet for mer effektiv drift og for langt flere togpassasjerer, sier Høyres kommunalråd i Trondheim, Yngve Brox.

Regjeringen og samarbeidspartiene la mandag frem sine planer for NSB og jernbanen i Norge. Det skal opprettes et nytt direktorat som skal styre jernbaneutviklingen. En rekke togstrekninger skal lyses ut på anbud og det skal investeres mer penger i jernbane i årene som kommer. Nå ønsker politikerne i Trondheim og Sør-Trøndelag å ta tak i disse planene, og få Trønderbanen opp og frem på prioriteringslistene.

LES OGSÅ: Borgerlig enighet om jernbanereform

Fra en til fem millioner

Venstres Jon Gunnes mener det er mulig å få langt flere til å ta tog inn og ut av Trondheim i årene som kommer.

–Det finnes enorme muligheter. I dag bruker om lag en million passasjerer Trønderbanen hvert år. Det er ikke flere enn antallet som tar Gråkallbanen. Men ved å tenke nytt, organisere på en ny måte, investere mer penger og bruke anbud er det mulig å øke antall passasjerer til fem millioner i året. Da begynner jernbanen å spille en viktig rolle i kollektivtrafikken i Trondheim og regionen, sier Gunnes.

LES OGSÅ: – Helt vanvittig forslag

Trondheim spesiell

KrFs Karin Bjørkhaug har også høye ambisjoner for jernbanen i Trøndelag, og mener Trondheim står i en særstilling i forhold til andre store byer i Norge.

–I Trondheim er vi så heldige at jernbanen går tvers gjennom byen, den stopper ikke her. Det vil si at vi har mulighet til å øke passasjertrafikken fra begge sider. Dobbeltspor mellom Heimdal og Stjørdal er kjempeviktig for å få brukt jernbanen til å mate folk inn og ut av Trondheim på, sier Bjørkhaug.

Storbybane

Torhild Aarbergsbotten (H) mener tog er helt avgjørende for at regionen og Trondheim skal lykkes i arbeidet med å utvikle en kollektivtrafikk som erstatter privatbilene.

–Vi løser ikke dette ved å pakke enda flere busser inn på veinettet. Økning av antallet som reiser kollektivt må skje ved at toget blir en viktigere del av dette transportnettverket. Vi ser for oss Trønderbanen som en storbybane for hele regionen i årene som kommer, og regjeringens planer for jernbanen i årene fremover er med på å gjøre dette mulig, sier hun.

Byplanlegging

Frps kommunalråd i Trondheim, Elin Marie Andreassen, er svært tilfreds med regjeringens nye tanker om jernbanens fremtid.

–Jeg er så fornøyd med at vi har fått en regjering som satser på toget. Det har enorm betydning for alle pendlerne, men det er også viktig for å få flyttet mer av godstrafikken over på bane. Regjeringens nye jernbanepolitikk vil skape mer effektive tog, vi får utnyttet kapasiteten bedre, mer nytt materiell og flere som bruker toget. Nå blir det også viktig for oss lokale politikerne å sørge for at byen utvikler seg i på en slik måte at folk bosetter seg i områder som kan bruke toget i fremtiden, sier Andreassen.

På forsiden nå