Sprik mellom NTNU og fusjonspartnerne

Alle de tre høyskolene som skal fusjonere med NTNU ønsker valg av nytt styre for den samlede institusjonen.

Samlet: Helge Klungland ved Hist og de andre høyskolerektorene ønsker et nytt styre for den fusjonerte institusjonen. 

Saken oppdateres.

Men NTNUs gamle styre ønsker å fortsette.

Fusjonsknirk

I dag gikk styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag inn for at det skal velges et nytt styre for den nye institusjonen som etableres 1. januar 2016. Fra før har Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik gjort akkurat det samme.

I innstillingen til sitt høyskolestyre gikk Hist-rektor Helge Klungland inn for valg av nytt styre for det samlede NTNU, sekundært at NTNU-styret fortsatte. Høgskolestyret sluttet enstemmig opp om rektors primære tilrådning.

Les også: Ti ting du bør vite om sammenslåinger

Irriterte

Da NTNUs styre 8. mai vedtok å fortsette ut valgperioden i 2017, vakte det både overraskelse og en irritasjon ved høyskolene. Vedtaket var i strid med tilrådningen fra styringsgruppen for fusjonen, der blant andre de fire rektorene sitter.

Ingen bestrider at NTNU har formell rett til å kunne fortsette.

– Vedtaket er legalt, men lite smart, sier Knut Ole Lysø, leder for Forskerforbundet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Les også: Vil samle studentene før fusjon

Departementet bestemmer

For å sikre representasjon fra høyskolene, gikk NTNU-styret inn for å utvide styret med tre representanter, én ansatt, én student og én ekstern, den siste oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

De tre høyskolene har fortsatt muligheten til å trekke det lengste strået. Den endelige beslutningen om nyvalg eller ikke tas av Kunnskapsdepartementet.

Les også: Fusjon uten fundament

Styret vil fortsette: NTNU-styrets vedtak om å fortsette også etter at fusjonen har vakt irritasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Styret vil fortsette: NTNU-styrets vedtak om å fortsette også etter at fusjonen har vakt irritasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

På forsiden nå