Vil kjøpe hele Team Trafikk

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil kjøpe tilbake Team Trafikk fra det statseide busselskapet Nettbuss. Saken kommer opp til behandling på fylkestinget i Sør-Trøndelag i dag.

Saken oppdateres.

– Vi er innstilt på å kjøpe tilbake Team Trafikk som et ledd i den anbudsrunden vi skal ha for kollektivtrafikken i Trondheim. Vi vet at Nettbuss er innstilt på å selge til oss, og vi vil nå be fylkesrådmann Milian Myraunet om å forberede kjøp, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Han regner det som sikkert at det er et flertall i fylkestinget for å starte forhandlinger om oppkjøp. SV og Arbeiderpartiet som har 19 av de 38 representantene, støtter forslaget ifølge fylkesordføreren. Sandvik regner med støtte også fra Senterpartiet og partiet Rødts representanter i fylkestinget.

Høyre sier nei

Høyres gruppeleder, Torhild Aarbergsbotten, derimot mener det ikke er noe flertall for å kjøpe Team Trafikk som hun mener er et helt feil tiltak. Derimot støtte hun fullt ut fylkesordførerens og flertallets krav om at kollektivtrafikken i Trondheim skal ut på anbud.

– Det er et forslag helt i tråd med det vi i Høyre har kjempet for i mange år, sier Aarbergsbotten.

Administrerende direktør Arne Veggeland i eierselskapet Nettbuss bekrefter overfor Adresseavisen at de stiller seg positive til et salg til fylkeskommunen og er dermed åpen for å starte forhandlinger.

Dermed synes det klart at det blir forhandlinger om å kjøpe busselskapet tilbake til Sør-Trøndelag. Fylkeskommunen har alt fått gjennomført en verdivurdering av busselskapet, men Sandvik vil ikke opplyse om hva de mener Team Trafikk er verd. På samme måte vil heller ikke Veggeland, som er styreleder i Team Trafikk, si noe om hva de vil kreve for å selge det store busselskapet.

Holder fast ved anbud

Hjemkjøp av Team Trafikk betyr likevel ikke at fylkeskommunen dropper anbudsrunden. Tore O. Sandvik gjør det klart at anbud skal gjennomføres uansett hvor lenge bussjåførene streiker. Grunnen er en åpenbar misnøye med de tjenester som Team Trafikk har levert så langt.

– Team Trafikk har brukt sin monopolsituasjon innenfor kollektivtrafikken i Trondheim til å diktere oss hvordan driften skal være. Slik kan vi ikke ha det. Vi har tall som viser at kollektivtrafikken drives langt mer lønnsomt i andre byer. Vi vil ha slutt på monopolsituasjon, og da må vi ha med flere selskaper, understreker fylkesordføreren.

Sandvik vil derfor dele opp kollektivtransporten i Trondheim i to eller flere pakker, ikke minst for å gi Team Trafikk konkurranse. Det mener Sandvik er viktig selv om fylkeskommunen skulle overta som eier av busselskapet.

SI DIN MENING: Hva synes du om streiken?

– Å la ett selskap få ansvaret for all busstransport, fører bare til nye monopoler. Det har vi sett uheldige utslag av i Rogaland, og slik vil vi ikke ha det her, understreker han.

Fylkeskommunens opplegg vil kunne føre til at Team Trafikk kan bli betydelig redusert som selskap, og sjåfører blir dermed overflødig. Det vil fylkesordføreren rette på med å kreve at de får jobb på samme vilkår i konkurrerende busselskap.

 
 
På forsiden nå