I disse hemmelige rommene skjulte familien smuglervarer

Politiet fant 32 980 sigaretter, 479,5 liter øl, 342 liter sprit og 45 liter vin i smuglerreiret i en nabokommune til Trondheim.

I to kott i huset bak hemmelige dører skulte de tre østeuropeerne smuglervarer. 

Saken oppdateres.

I to kott med hemmelige dører var smuglervarene lagret. Under en madrass på et soverom var penger gjemt og i et kjøkkenskap hang det opp prislister.

Dette fant politiet da de slo til mot smuglerreiret i en nabokommune til Trondheim i midten av mars. I huset bodde tre østeuropeere - en far, hans voksne sønn og samboeren til sønnen.

Alle de tre ble nylig dømt i Sør-Trøndelag tingrett.

Faren ble dømt til en straff på fem måneders fengsel, mens sønnen og samboeren fikk en straff på 100 dagers fengsel. Alle tre har vært varetektsfengslet siden de ble pågrepet. De to sistnevnte slipper derfor ut fra fengsel om bare få dager.

LES OGSÅ: Politiet fant rom med hemmelige rom og falske vegger

Fant 91 500 kroner

I tillegg til sigarettene, ølet, spriten og vinen ble det funnet 91 500 kroner i huset. Meste av dette var under madrassen i senga på soverommet til faren, mens noe var gjemt i kjøkkenskapet.

I dommen fra tingretten slås det fast at smuglervarene - som ulovlig er tatt inn i landet - ble oppbevart med tanke på organisert videresalg.

Faren tilsto forholdet i retten, men forklarte at pengene politiet fant er noe som han hadde hatt med seg fra hjemlandet, som han vekslet i Norge.

Dette trodde ikke retten på, som besluttet at pengene skulle bli inndratt.

Les flere krimsaker her

Vedtok dommen

Mannens forsvarer, Vedat Kaya, opplyser at hans klient har akseptert dommen.

- Den er i hovedsak i tråd med det han har tilstått. Han vil gjøre opp for seg gjennom å sone fengselsstraffen og bruke soningstiden til noe fornuftig, forteller hun han adressa.no.

Hans sønn og samboeren nektet derimot straffskyld. Ifølge dommen forklarte de begge at de ikke visste om varene som ble oppbevart og solgt fra huset, men at de hadde hatt en mistanke om at faren drev med noe ulovlig.

Ble ikke trodd

Retten festet ikke lit til forklaringene deres. De viser til at det var en synlig prisliste i et kjøkkenskap i huset og at det sto smuglervarer fremme i leiligheten. Også et funn på samboerens telefon underbygget rettens vurdering. De ble derfor dømt for medvirkning.

- De har når NN (farens navn - journ.anm.) har vært borte  tatt hånd om oppbevaringen og håndtert salg. Vitneutsagnene om kjøp av smuglervarene underbygger dette, heter det videre i dommen.

Sønnen har vedtatt dommen, opplyser hans forsvarer Tore Angen til adressa.no. Heller ikke hans samboer vill anke dommen, opplyser hennes forsvarer Frode Wisth.

I tillegg til fengselsstraffene og pengeinndragingen besluttet tingretten å inndra varene som ble beslaglagt.

Politiadvokat Monica Grøtte Estenstad opplyser at påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.

- At en av de tiltalte fikk fem måneders fengsel er viktig av allmennpreventive hensyn, og det viser at straffenivået på denne typen lovbrudd er på vei opp i tråd med lovgivers ønsker, sier Grøtte Estenstad.

Denne prislisten hang på innsiden av et skap på kjøkkenet i huset. 
    
      (Foto: Politet.)

Denne prislisten hang på innsiden av et skap på kjøkkenet i huset.  Foto: Politet.

Det var 479,5 liter øl, 342 liter sprit og 45 liter vin i smuglerreiret i en nabokommune til Trondheim. 

Det var 479,5 liter øl, 342 liter sprit og 45 liter vin i smuglerreiret i en nabokommune til Trondheim. 

Til sammen 32 980 sigaretter var lagret i huset. 

Til sammen 32 980 sigaretter var lagret i huset. 

De tre som skjulte varene i huset er alle dømt til fengselsstraffer. 

De tre som skjulte varene i huset er alle dømt til fengselsstraffer. 

På forsiden nå