Lusealarm ved Agdenes

Dramatisk mye lus er oppdaget på sjøørret under prøvefiske ved Agdenes.

Bildet er fra en film grunneier ved Melkstadvassdraget på Hitra Lars Otto Eide tok i 2014 i utløpet av elva. Lakselus sitter tett langs ryggen på sjøørreten. Finner og gjeller er skadet. 

Saken oppdateres.

Helt opp til 250 luselarver er talt på en enkelt fisk.

– Dette er dramatisk, jeg har sjelden sett verre luseangrep på villfisk, sier seniorforsker Bengt Finstad i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Gjennomsnittet for sjøørreten som er fisket utenfor Agdenes de siste dagene er 85 lus per fisk. Det er hovedsakelig luselarver på fisken, noe som indikerer at fisken har fått lus på seg ganske nylig.

LES OGSÅ: Elvas tapte sølv (Pluss)

– Det gjennomsnittlige antallet lus ligger langt over det som er dødelig for fisken. Når vi finner 250 luselarver på en 30 centimeter lang fisk, blir dette svært alvorlig for sjøøretten når lusa utvikler seg videre. Eneste mulighet for fisken til å bli kvitt lusa er å gå tilbake til ferskvann, men da mister den sjøveksten og kan bli rammet av sopp, sier Finstad.

LES OGSÅ: Krangler om lakselus

Seniorforskeren mener drift av luselarver fra oppdrettsanlegg i området Smøla, Hitra og Frøya til Agdenesområdet kan være en stor kilde til det forskerne har oppdaget.

– Det er svært viktig at næringen holder nede lusenivået i anleggene sine. Med så harde luseangrep på villfisken som vi ser nå, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Det gjennomsnittlige antallet lakselus på sjøørreten har økt kraftig siden slutten av mai. Jeg frykter en ytterlige oppblomstring av lakselus på sjøørret i dette området utover sesongen, sier Finstad.

Selv om lakselusa er funnet på sjøørret, er også laksesmolten som vandrer ut fra elvene i Trondheimsfjorden meget utsatt.

– Utvandringen har trolig pågått en stund, men fortsatt går laksesmolt ut fra fjorden. Også denne fisken må gjennom lusebeltet utenfor munningen av fjorden, sier Finstad.

LES OGSÅ: Forskning viktig

Det er Nina som utfører overvåkningsfisket på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Havforskningsinstituttet har ansvaret for overvåkningen av lakselus, men har fra i år lagt om sitt opplegg slik at det ikke lenger telles lus på villfisk i Trondheimsfjorden.

– Med midler fra Fylkesmannen og fra Nina selv har vi videreført overvåkningen utenfort Agdenes i egen regi. Uten denne overvåkningen ville vi ikke ha oppdaget det som når skjer, sier Finstad.

LES OGSÅ: Sykdomssmitte vel så farlig

På forsiden nå