Får felle kongeørn i Rissa

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt fellingstillatelse av kongeørn i Rødsjø-området.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse av kongeørn i Rissa. Fuglen på bildet er ikke den aktuelle ørnen.  Foto: Jon Østeng Hov

Saken oppdateres.

Fra 7. juni til 19. juli i år ble 13 lam påvist drept av en kongeørn i Rissa. Nå skriver fosna-folket.no at fylkesmannen har innvilget tillatelse til å felle ørnen.

Miljøvernrådgiver Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannen sier til avisen at det er sjeldent det blir gitt fellingstillatelse av kongeørn i Norge.

Det var Rissa beitelag som søkte om skadefellingen. Rissa kommune er gitt ansvar for fellingen.

- Dette er ingen enkel oppgave for jegerne. Fellingstillatelsen er individrettet. Det betyr at man ikke bare kan skyte første og beste ørn. For at en ørn skal felles, må den være koblet til et lammekadaver eller en form for aktivitet med lam. Det kan ta tid, sier Tore Solli, rådgiver i Rissa utvikling til fosna-folket.no.

Tillatelsen varer frem til 5. august.

LES OGSÅ: Setter dødssender på lam

På forsiden nå