Får felle ulv etter funn av sauekadaver i Meldal

Tillatelsen gjelder frem til torsdag neste uke.

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Steinar Rikstad, er søndag kveld i områdene der ulven har herjet for å lete etter ytterligere spor. Det er området i bakgrunnen som er det aktuelle området.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Lørdag ble det utstedt fellingstillatelse på ulv i Meldal kommune. Det bekrefter assisterende miljøverndirektør Marit Lorvik ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til adressa.no.

Skadet og drept

- Bakgrunnen er at det i løpet av uka ble funnet en skadet sau, som man antar er angrepet av ulv, samt en død sau som er bekreftet tatt av ulv, opplyser Lorvik.

Tillatelsen strekker seg frem til 13. august. Funnene ble gjort i området ved Frilsjøen i Meldal.

Rovviltkontakt i Meldal, Steinar Rikstad, befinner seg søndag kveld i fjellområdene ved Gråhammeren i Meldal for å se etter spor og tegn etter ulven. Ifølge han er ulv i Meldal en sjeldenhet.

Vanskelig leting

- Forhåpentligvis er det et streifdyr og en tilfeldighet at den har herjet her nå. Ulven er jo et uforutsigbart dyr, sier Rikstad.

Han opplyser at sauen som var skadet ble oppdaget på onsdag. Skadebildet var da slik at man ikke kunne konstatere om det var ulv eller hund som hadde gått til angrep. Lørdag fant man imidlertid et kadaver der skadebildet veldig tydelig viste at det dreide seg om ulv.

Det er ikke noen organisert jakt i området, men flere personer er ute i terrenget for å observere. Man frykter at det kan finnes flere døde dyr i området, men disse blir vanskelige å finne.

- Å finne ulven, eller eventuelt andre kadaver, er som å lete etter nåla i høystakken, sier Rikstad.

LES OGSÅ: Ordføreren ønsker å felle rovdyr uten å måtte søke

Rolig i området

Ifølge assisterende miljøverndirektør Marit Lorvik har man ikke mottatt meldinger om nye funn.

- Tilbakemeldingene fra sauebønder i området er at det virker å være rolig i området nå, sier Lorvik.

Landbrukssjef i Meldal kommune, Odd Lykkja, opplyser til adressa.no at kommunen er varslet om funnene og fellingstillatelsen.

Minst ti sau tatt av ulv

Ifølge tall fra Rovbase, som samler tall for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn, er det hittil i 2015 minst ti sauer som er antatt tatt av ulv i Midt-Norge. Dette er før tilfellene fra Meldal er registrert.

Fire av disse funnene er gjort i Oppdal, fire i Rennebu og to i Midtre Gauldal.

På forsiden nå