Rekord-kirkevalg også i Nidaros bispedømme

Av alle soknene i Nidaros bispedømme, var valgdeltakelsen i kirkevalget desidert størst i Røyrvik.

Før de to kirkevalgene oppfordret Nidarosbiskop Tor Singsaas forlk om å stemme , og gjorde det klart at han selv ønsker vigsel av likekjønnede. 

Saken oppdateres.

I antall deltok ikke så mange røyrvikinger i kirkevalget. Men de 211 som la stemmesedler i urnen utgjør nesten 60 prosent av de stemmeberettigede, noe som er en langt større andel enn i de 42 andre soknene i Nidaros.

Stor økning på fire år

Totalt var oppslutningen om kirkevalget i Nidaros 16, 9 prosent, noe som er hårfint mer enn landsgjennomsnittet (16,7). Det er rekord.

Ved valget for fire år siden deltok 13,5 prosent av de stemmeberettigede i landet som helhet. I Nidaros er det tilsvarende tallet 14,4.

I alt i hele landet deltok 485 000 kirkemedlemmer i valget. Av disse var 46 323 hjemmehørende i Nidaros.

LES OGSÅ: Flere møtte opp på feil stemmelokaler

To kirkevalg

I år var det to stemmesedler disse skulle bruke. En for å stemme på hvem som skal sitte i de lokale menighetsrådene, og en for hvilke lekfolk som skal sitte i bispedømmerådene og være representert på kirkemøtet.

Til valget av Nidaros bispedømmeråd var det to lister og 31 kandidater å velge mellom.

Seniorrådgiver Kristian Stendahl tror nettopp det at det var to lister å velge mellom, som gjorde at det var hele 40 prosent større deltakelse ved valget til Nidaros bispedømmeråd enn i 2011.

Initiativet til den ene listen, Åpen folkekirkes liste, ble tatt etter forrige kirkemøte og for å kjempe for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. På den andre listen, Nominasjonskomiteens liste, er 10 av de 17 på lista også for dette.

Flere stemte i menighetsrådsvalgene

Men trass i at bispedømmerådsvalget i år var preget av spørsmålet om vigsel av likekjønnede, som det kommende kirkemøtet skal ta stilling til, var ikke oppslutningen om de to valgene like stor. I Nidaros deltok over 4000 flere personer i menighetsrådsvalgene enn bispedømmerådsvalget.

- Også forrige gang var deltakelsen ved menighetsrådsvalget størst. Det er ikke gjort noen undersøkelser om hvorfor, så vi har ingen god forklaring på det. Men det kan være at det handler om nærhet og at velgerne kjenner kandidatene de skulle stemme på, sier Stendahl.


LES OGSÅ: Homovigsel i kirken tidligst i 2018

- Kirkemedlemmer innsett sitt ansvar

Men Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø mener det likevel den store oppmerksomheten om vigselssaken er årsaken til rekordoppslutningen.

- Mobiliseringen rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i 9 av de 11 bispedømmene. Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sier Lindø i en pressemelding.

Bispedømmerådet ikke klart ennå

Hvem som blir bispedømmerepresentanter, og om de er for eller mot vigsel av likekjønnede, vil ikke bli klart før i slutten av september.

Kirkemøtet skal være i Trondheim i april.

Nøkkeltall for Nidaros bispedømme:

Totalt valgdeltagelse:

Høyest: Røyrvik sokn med 58,6 prosent

Lavest: Heimdal sokn med 8, 2 prosent

Oppslutning om meninghetsrådsvalg:

Høyest: Røyrvik sokn med 58,6 prosent

Lavest: Heimdal sokn med 7,7 prosent

Oppslutning om bispedømmerådsvalg:

Høyest: Mosvik sokn med 42,4 prosent

Lavest: Orkanger sokn med 4,9 prosent

På forsiden nå