- Skrekkeksemplene må bort

- De fleste pelsdyroppdrettere følger regelverket, men det er noen skrekkeksempler. Disse må vi bli kvitt, sier professor Wenche Farstad ved Norges veterinærhøgskole.

Saken oppdateres.

Også Farstad har reagert på de stygge tilfellene av skader på rev som ble vist i et dokumentarprogram i TV2 mandag.

- Slik kan vi ikke ha det, og det tror jeg også næringen selv er opptatt av. Men de graverende tilfellene vi har sett, er unntak. Innenfor alt dyrehold er det alltid noen som aldri burde ha holdt dyr, sier Farstad.VariasjonHun leder faggruppen for dyrevern og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Gruppen har vurdert forholdene for blant annet mink og rev i norske pelsdyrfarmer. Faggruppen er rådgiver for Mattilsynet, og la frem sine vurderinger i sommer basert på en rapport fra Universitetet for miljø og biovitenskap.

- Det er stor variasjon mellom farmene når det gjelder evnen til å følge opp regelverket, og pålegg fra Mattilsynet. Men generelt er dyrevelferden godt ivaretatt. Når regelverket følges, er det liten risiko for at mink og rev skal lide, sier Farstad.

Fra 1. januar 2009 innføres nye regler som blant annet skal sikre større bur. Det blir også krav til skjul, og til at forholdene skal legges bedre til rette for kontakt mellom dyr og røkter.Plass- Økt plass gir mulighet for mer lek for rev og mink, og dette kan gi enda bedre velferd. I tillegg kommer en egen opplæringsordning for alle som driver kommersielt dyrehold, der dyreeierne skal ha et kompetansebevis, sier Farstad.

I sin rapport til Mattilsynet konkluderer faggruppen med at dyrevelferden for rev blir godt ivaretatt i standard produksjonsmiljøer der regelverket blir fulgt. Likevel er det muligheter for å endre både hus og håndteringsrutiner som kan gjøre forholdene enda bedre. I et standard produksjonsmiljø er det heller ikke stor risiko for at mink skal lide hvis regelverket blir fulgt, men også her kan hus og håndtering av dyrene forbedres ytterligere.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå