Anmelder skogeiere for rasisme

Rørosbygdene skogeierlag blir nå politianmeldt for brudd på rasismelovgivningen, etter at skogeierlaget har hevdet at samer i Rørosregionen er for intelligente til at de kan være urfolk, og at de bør gentestes.

Saken oppdateres.

Det er i en fersk høringsuttalelse om Samerettsutvalgets innstilling at Rørosbygdene skogeierlag hevder at de som er reindriftsutøvere i Riast/Hylling reinbeitedistrikt, umulig kan være urfolk i henhold til ILO-konvensjonen.Vil genteste samene

Skogeierlaget krever derfor at Samerettsutvalget må frembringe bevisene for hvem som tilhører urbefolkningen:

«Som et eks. vil vi her nevne Fjellheim-fam., som er den største reindriftsfam. i Riast/Hylling. Dette er mennesker med meget høy intelligens (en iq som går langt over andre fam. i bygda) en stor del av dem med universitetsutdannelse bak seg.»

heter det blant annet i uttalelsen, der det også pekes på at

«Mannfolkene i fam. har også store likhetstrekk med Thor Heyerdahl---. (J.f.r. alle Fjellheim-brødrene, Anders Paul, Martin og Sverre). Vi som bor i samme bygda som disse menneskene har selvfølgelig store problemer med å akseptere at de tilhører en ur-befolkning---. Disse ur-menneskene driver i dag en ren industrialisert reindrift---. Gen-tester bør fremskaffes.»LES OGSÅ: - Trodde det var en spøkBlir anmeldt for rasisme

Fylkesleder Kenneth Fuglemsmo i SOS Rasisme i Sør-Trøndelag sier at disse uttalelsene fremstår som en ren hets mot en folkegruppe, og at SOS Rasisme derfor har besluttet å anmelde Rørosbygdene skogeierlag for brudd på rasismeparagrafen.

– Det er både sjokkerende og skremmende at slike holdninger kan finnes i dag, og skogeierlagets høringsuttalelse er klart rasistisk på flere punkter. I tillegg til politianmeldelse vil vi også klage uttalelsen fra skogeierne inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier Kenneth Fuglemsmo.

Seniorrådgiver Ole Fredrik Einarsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet sier at man oppfordrer Rørosbygdene skogeierlag til å beklage sine uttalelser.

– Vi reagerer meget sterkt på det vi oppfatter som en svært grov og ufin uttalelse fra skogeierlagets side i denne saken. Det er selvsagt ikke slik at det å tilhøre en urbefolkning har noe med intelligens å gjøre. Vi synes det er interessant dersom uttalelsene nå blir en politisak. Vi kommer også til å vurdere saken opp mot diskrimineringslovgivningen dersom uttalelsen klages inn for oss, sier Ole Fredrik Einarsen.Ordfører krever unnskyldning

Røros-ordfører Hans Vintervold (Ap), som selv er medlem av Rørosbygdene skogeierlag, sier at han som medlem ikke har vært orientert om at det var skrevet en slik høringsuttalelse.

– Jeg tar selvsagt sterkt avstand fra det som sies om samene i denne uttalelsen. På dette nivået skal det ikke diskuteres, og jeg mener at Rørosbygdene skogeierlag bør be om unnskyldning for dette, sier Hans Vintervold.

Vintervold er også redd for at brevet fra skogeierlaget blant annet vil skade den prosessen som fylkesmann Kåre Gjønnes (bildet) gjennom lang tid har drevet med sikte på å få en bedre dialog mellom reindriftsnæringen og landbruket i Rørosregionen, noe som også Gjønnes selv gir uttrykk for overfor Adresseavisen:– Helt uvirkelige påstander

– Jeg trodde ikke det skulle være mulig å få se slike uttalelser på trykk i dag, og dersom det som kommer til uttrykk er resultat av en misforståelse, bør skogeierlaget snarest mulig rydde opp i det. Påstandene som fremsettes er helt uvirkelige, og jeg trodde at den type holdninger om samenes status som urbefolkning var satt på plass i og med ILO-konvensjonens fastleggelse av deres rettigheter. Dette er svært beklemmende, og jeg frykter at dette vil sette prosessen for bedre dialog mellom samer og grunneiere i Rørosregionen flere skritt tilbake, sier Kåre Gjønnes.Bondelaget tar avstand

Også lederen i Sør-Trøndelag Bondelag, Eilif Peder Folstad, reagerer skarpt mot sine «kolleger» i Rørosbygdene skogeierlag:

– Uttalelsen er særdeles sterkt ærekrenkende, og svært beklagelig. Jeg frykter at dette kan bidra til at hele jordbruksnæringen kan bli identifisert med slike holdninger. Derfor vil vi på det sterkeste distansere oss fra disse svært farlige uttalelsene, samtidig som jeg oppfordrer Rørosbygdene skogeierlag til å beklage sine uttalelser om samene, sier Eilif Peder Folstad.

LES OGSÅ: - Ikke tid til medlemsmøte

 
    
      (Foto: GEIR TØNSET)

  Foto: GEIR TØNSET

 
    
      (Foto: GEIR TØNSET)

  Foto: GEIR TØNSET

På forsiden nå