- Trodde det var en spøk

– Det er ikke første gang Rørosbygdene skogeierlag kaster frem påstander av dette slaget, så høringsuttalelsen fra dem kom egentlig ikke som noen overraskelse på oss.

Saken oppdateres.

Det sier lederen av Gåbrien sijte (Riast/Hyling reinbeitedistrikt), Inge Even Danielsen, i en kommentar til uttalelsene om at Røros-samene er for intelligente til å kunne tilhøre en urbefolkning, og at det bør fremskaffes gentester.Frykter stigma

– Da jeg så dette, lo jeg først så mye at jeg holdt på å dette av stolen. Men det bekymrer meg også veldig, at noen kan få seg til å skrive slike ting, selv om vi opp gjennom årene også har erfart at det faktisk er flere mennesker i denne regionen som kan ha slike holdninger, sier Inge Even Danielsen.

Han oppfordrer lokalbefolkningen til å gi uttrykk for hva de mener om skogeierlagets uttalelser i denne saken, fordi han frykter at brevet fra Rørosbygdene skogeierlag bidrar til å stigmatisere både bygda Brekken og hele Rørosregionen.- Bør komme reaksjoner

Sametingspresident Egil Olli sier at han først trodde hele uttalelsen fra skogeierne var en spøk, og at han derfor lo godt til å begynne med.

– Jeg hadde ingen anelse om at vi fortsatt har slike holdninger i Norge, og jeg finner egentlig ikke ord for hva jeg mener om dette. Denne saken er etter min mening så alvorlig, at det bør komme reaksjoner mot Rørosbygdene skogeierlag. Jeg vil vurdere hvordan Sametinget eventuelt kan reagere mot uttalelsen fra skogeierne i Røros, samtidig som jeg også mener at både storting og regjering bør gjøre det samme, og kanskje spesielt Justisdepartementet. Som et minimum mener jeg også at Rørosbygdene skogeierlag må komme med en unnskyldning, sier Egil Olli.

 
På forsiden nå