Jakter stor hannbjørn

Etter at femten sauer er blitt tatt av bjørn i Selbu den siste tiden er det blitt gitt fellingstillatelse på det man mener er en skadebjørn.

Saken oppdateres.

Et jaktlag fra Selbu var tirsdag ute på en første rekognoseringstur, uten å finne noen ferske bjørnespor.

– Sporene vi har å gå etter tyder på at vi er på jakt etter en ganske stor hannbjørn. Vi tror det er den samme bjørnen som har tatt alle sauene, sier Sverre Selboe. Han er nestleder for det kommunale jaktlaget i Selbu.

I tillegg til å sende ut mindre rekognoseringslag daglig, har jaktlaget kontakt med sauebøndene i området, for å høre om det blir funnet flere sauekadaver.

Angrep elg

– Bjørnen er bare observert en gang, da den hoppet opp på ryggen til ei elgku, forteller Selboe.

Angrepet skjedde ved Springfossen i Renåelva i Selbu tidlig i måneden.

Fellingstillatelsen ble onsdag utvidet til å gjelde fire kommuner i Sør-Trøndelag. Tirsdag ble det gitt fellingstillatelse i halve Selbu kommune. Nå er området utvidet til også å gjelde deler av Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

Samme bjørn

– Vi kjente til at mange sau var funnet drept i Selbu allerede før helga, men avventet først litt med fellingstillatelsen, sier Beate Sundgård, rådgiver for miljøvern hos Fylkesmannen.

Kadavrene som er funnet har spor som tyder på at det dreier seg om den samme bjørnen.

I perioden 13. til 22. juni ble det funnet femten døde eller skadde sauer i Selbu, og dette var bakgrunnen for at Fylkesmannen ga fellingstillatelse 23. juni. Fellingstillatelsen gjelder i første omgang fram til neste tirsdag, men kan bli forlenget.

Mer stasjonær bjørn

– Etter at det ble funnet en skadd sau i Brungmarka i Klæbu, ble området for fellingstillatelsen utvidet i dag, sier Sundgård.

Også i Midtre Gauldal ble det funnet to sauer som var drept av bjørn tidligere i sommer.

– Alle de fire kommunene har områder som grenser opp mot hverandre, sier Sundgård.

Avføringsprøver som er tatt tidligere år viser at det er mellom tre og fire hannbjørner som oppholder seg i Sør-Trøndelag. Men antallet varierer fra år til år. De fleste bjørnene beveger seg også nordover, sørover eller øst til Sverige.

– De siste årene er det mye som tyder på at en eller flere bjørner er blitt mer stasjonære i området, sier Sundgård.

 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå