Julegaven som gjør barna til lovbrytere

Til tross for meget strenge begrensninger på bruk av ATV-er og snøskutere for barn, mener politiet omfanget av ulovlig kjøring stadig vokser.

Saken oppdateres.

- Vi er avhengige av hjelp fra publikum for å identifisere hvor, når og hvem som driver med ulovlige aktiviteter. Befolkningen må ta et standpunkt til hvordan de ønsker å ha det rundt seg, sier miljøkoordinator Marius Rønningen ved Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

- Ring til oss

Han forteller at politiet ønsker kontakt med publikum i slike saker – ikke bare når det gjelder mistanke om at barn kjører ulovlig, men selvsagt også når voksne er aktører.

- Forsøk gjerne å ta kontakt og snakke med dem det gjelder. Om ikke det hjelper, så ta kontakt med oss i politiet. Det handler om å bry seg – ikke bare i forhold til miljø- og faunakriminalitet; men også i forhold til alle andre typer ulovlig aktivitet. Telefonnummeret til Sør-Trøndelag politiditrikt er også lett å huske; nemlig 02800.

Rønningen sier at politiet aldri tidligere har hatt bedre muligheter til å drive en helhetlig kontrollvirksomhet. Dette fordi alle distriktene nå har aktiv polititjeneste i de fleste av døgnets timer.

Økt fokus på problemet

- Det betyr at vi er ute og kjører patrulje og har kontroller opp mot alle aktiviteter som vi anser det formålstjenelig å ha et fokus mot. Dette gjør oss fleksible, ved at vi til enhver tid kan rette fokus mot det som er mest aktuelt ut fra en prioritering. Nå, i begynnelsen av snøskutersesongen, er det slik sett naturlig å ha et fokus på motorferdsel i utmark, og for den saks skyld også ulovlig motorferdsel på innmark og veier, sier Rønningen.

Han minner om at politiet kan reagere med beslagleggelse, både av kjøretøyet – og i alvorlige tilfeller også av førerkort, dersom det er mistanke om ulovlig ferdsel med f.eks. snøskuter, ATV eller andre terrenggående motorkjøretøyer. Det gjelder særlig i utmark, men også andre steder hvor lover og regler setter forbud.

Ekstra strengt for barn

Rønningen peker spesielt på de ekstra strenge bestemmelsene for barns bruk av slike motorkjøretøyer.

Her er foreldre/foresatte i en direkte ansvarssituasjon, men barn som kjører ulovlig kan også risikere at de senere i livet møter en utsettelse på minimum seks måneder før de kan få sitt første førerkort.

- Veitrafikkloven regulerer i utgangspunktet all kjøring med motorkjøretøyer som kan gå fortere enn 6 km/t. I tillegg setter Lov om motorferdsel i utmark et forbud mot all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt i loven, eller tillatt gjennom skriftlig dispensasjon i tråd med lovens forskrifter, sier Rønningen.

Han peker på at dette betyr at barn ikke under noen omstendighet kan kjøre på offentlig vei, og at det er heller ikke fritt frem for kjøring andre steder.

Barn kan bare bruke slike kjøretøyer på baneområder som er regulert til slik bruk og godkjent av Norges Motorsportforbund (NMF), i tillegg til at politiet skal være informert om slike områder.

Det betyr at foreldre eller foresatte heller ikke kan bruke egen gård/grunn til å la barn kjøre, med mindre området samtidig oppfyller disse kravene, sier Marius Rønningen.

- Ikke like opptatt av sikkerhet

- Vi forsøker å informere om viktigheten av sikkerhet ved salg av ATV, snøskuter eller crosssykler for barn. Samtidig erfarer vi at ikke alle foreldre eller foresatte er spesielt opptatt det sier daglig leder og medeier, Jarl Wessel Stølhaug, ved Lundamo Auto AS til Adresseavisen.

Hans firma er blant regionens store innen salg av nettopp snøskutere og terrenggående motorkjøretøyer som ATV (All Terrain Vehicle) og crossmotorsykler.

Nå før jul har firmaet også flere ganger avertert slike kjøretøyer for barn – som et godt julegavetips.

- Selv om jeg som forretningsmann gjerne hadde sett at det vanket slike julegaver i de fleste hjem, er virkeligheten slik at dette er et ganske lite segment for oss. Vi selger gjennomsnittlig tre-fem maskiner for barn i måneden, sier Wessel Stølhaug.

Har en baktanke

Han vedgår at firmaets lille baktanke med å tilby spesielle barnemodeller, er at dette kan bidra til å vekke en interesse, som gjør at disse barna senere kan komme tilbake som kunder av andre, og større maskiner.

- Vi har også registrert at en del av dem gjør det, sier Wessel Stølhaug.

- Informerer dere alle kunder om de begrensninger som gjelder ved mindreåriges bruk av snøskuter, ATV og cossmotorsykkel?

- Kundene får med informasjon om slike ting, både i form av skriftlig materiale og/eller en cd. Det er i utgangspunktet den enkeltes ansvar å forholde seg til de lover og regler som gjelder, men vi informerer også om at det ikke er tillatt å kjøre på offentlig vei, og at kjøringen må skje under oppsyn fra foreldre eller andre foresatte, sier han.

Ikke informasjonsplikt

- Selv om vi ikke har noen klar informasjonsplikt, prøver vi også å fokusere på sikkerhet. Vi vil selvsagt gjerne selge, både maskiner oig sikkerhetsutstyr også. Men i tillegg er det et poeng, at vi som forhandlere ikke ser oss tjent med at det skjer ulykker, som i sin tur kan utløse et negativt fokus på bruken av slikt utstyr, sier Wessel Stølhaug.

Han forteller at firmaet også forsøker å profilere seg på sikkerhet og kvalitet i forhold til samarbeid med lokale motorsportsklubber. Han mener at bransjen i stor grad har klart å kvitte seg med problemet med useriøse forhandlere.

Likevel er det fortsatt er et problem, at mange har latt seg friste til å kjøpe billige, ikke anerkjente merker, av forhandlere som heller ikke har noe apparat for service og oppfølging.

 
 
 
 
På forsiden nå