Mattilsynet anmelder ikke brudd på dyrevernloven

Til tross for løfter om å politianmelde alvorlige brudd på dyrevernloven, har ikke Mattilsynet anmeldt et eneste tilfelle så langt i år.

  Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge

I årets ti første måneder beordret Mattilsynet avliving av 15 pelsdyr på stedet og ga 81 pålegg etter 101 kontroller av pelsdyrfarmer. Men ingen er politianmeldt for brudd på dyrevernloven, skriver Dagbladet.no.