Kommunelege i Hemne:

– Smerter kan skyldes drap i tidligere liv

Arrangerer «Oppdag dine tidligere liv»-workshops.

  Foto: MARIANNE TØNSET

Saken oppdateres.

– Hvis du sliter med ryggsmerter kan det skyldes at du ble knivdrept bakfra, i ditt forrige liv, sier kommunelege Hans Holger Ahlsdorff.

Legen hevder hendelser fra et tidligere liv, på samme måte som traumer i barndommen, kan prege den psykiske- og fysiske helsen til et voksent menneske.

– I hver og en av oss bor minner fra mange tidligere liv, sier Hans Holger Ahlsdorff.

Sammen med hypnoterapeut Johanna Lossius gjennomførte han nylig «Oppdag dine tidligere liv»-workshops. Interesserte blir bedt om å melde seg på workshopen via Hemne legesenter.

Regresjonsterapi

Kommunelege Hans Holger Ahlsdorff mener det er en styrke for en lege å kunne tilby pasienten flere typer behandling, også regresjonsterapi.

Samtidig påpeker han at noen sykdommer kan man kun behandle med medisin.

– Du kan for eksempel ikke nekte en diabetiker sin insulin. Men det er godt som lege å ha en verktøykasse bestående av tradisjonell medisin, akupunktur, nevrolingvistisk programmering (NLP), emotional freedom technique (EFT) og hypnose.

Han mener kombinasjonen lege og hypnoseterapeut er en svært god sammensetning, som gir pasienten trygghet

– Kombinasjon av ulike behandlingsmetoder er svært effektiv, sier Ahlsdorff.

På spørsmål om man kan stille en diagnose ut fra opplevelser i tidligere liv, er svaret:

– Nei. Pasienten kommer med symptomer eller sykdommer. Under regresjonen finner man traumet som ligger i bunnen, og dette bearbeides, forklarer han.

Hypnose i fritiden

Ifølge Lov om alternativ behandling er det ikke til hindrer for helsepersonell i å utøve alternativ behandling når dette er klart definert og skilt ut fra den vanlige behandlingsrammen.

Ahlsdorff ønsker ikke å la seg presse i et hjørne, hvor han må ta avgjørelsen om han nå jobber som lege eller hypnoterapeut.

– Pasientene mine prioriteres selvfølgelig i legearbeid. Det meste av hypnosen foregår i fritiden.

Fordel for pasienten

Samtidig mener legen det er unaturlig med vanntette skott.

–Forestill deg et svært bekymret og urolig pasient, som vanligvis hadde fått Valium. Med en kort hypnose, som kun er en avslapping, kan man nå akkurat det samme målet. I tillegg sparer samfunnet penger.

Hans Holger Ahlsdorff mener at ingen pasienter ønsker å ta tabletter. Likevel finnes det et enormt market for tabletter.

– All kunnskap vi får gjør oss rikere, og er til stor fordel til pasienten. Jeg slår ikke av legeknappen for så bare å være hypnoterapeut. Det ville være helt feil. Det vil heller ikke pasienten. En kombinasjon er best.

Depresjon, angst og søvnproblemer er eksempler på lidelser hvor hypnose gir et utmerket resultat.

– Hovedpoenget er ikke om det finnes tidligere liv, men at terapien fungerer.

Forventer kritikk

Ahlsdorff forventer at utspillet om at sykdomsplager kan skyldes opplevelser i et tidligere liv vil vekke oppsikt i det medisinske fagmiljøet.

– Jeg forventer kritikk, men jeg føler samtidig jeg står stødig i dette. Gjennom behandling av én til tre pasienter daglig har jeg sett at det fungerer. Leger har et felles mål, og det er å få pasienten frisk.

Ingen av Hans Holger Ahlsdorffs pasienter har noen gang klaget fastlegen inn for Helsetilsynet.

Hans Holger Ahlsdorff er i disse dager i ferd med å avslutte som kommunelege i Hemne. I slutten av juni reiser han med familien tilbake til Tyskland.

Tro - ikke medisin»

Kommunelegen møter, ikke uventet, skepsis fra egne rekker.

– Troen på tidligere liv ikke har noe med medisin å gjøre, mener både konstituert fylkeslege i Sør-Trøndelag, Ragnar Hermstad og leder for Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund.

– Det er hevet over en hver tvil at hendelser i dette livet kan påvirke helsa, men jeg mener vi skal holde oss til dette livet, og ikke inkludere tidligere liv, sier Gisle Roksund.

Roksund mener dette bør bli vurdert som en tilsynssak.

Helsepersonelloven

Konstituert fylkeslege i Sør-Trøndelag, Ragnar Hermstad påpeker at akupunktur og selvhypnose er aksepterte behandlingsformer for norske leger, og at Ahlsdorff står fritt som privatperson til å ta personer tilbake til tidligere liv,

– Men som lege må han benytte allment aksepterte metoder i sin legepraksis, regulert av helsepersonelloven, påpeker Hermstad.

Så fremt den alternative virksomheten er skilt ut fra legens utøvelse av helsetjenester mener Hermstad at dette ikke en tilsynssak.

 
    
      (Foto: MARIANNE TØNSET)

  Foto: MARIANNE TØNSET

 
    
      (Foto: Foto: MARIANNE TÃËNSET)

  Foto: Foto: MARIANNE TÃËNSET

 
    
      (Foto: Richard Sagen)

  Foto: Richard Sagen

 
    
      (Foto: MARIANNE TØNSET)

  Foto: MARIANNE TØNSET

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå