Tidligere Falstad-elev får erstatning

Tilkjent 150 000 kroner i erstatning for fysisk og psykisk misbruk på skolen.

Saken oppdateres.

En mann fra Møre og Romsdal har nylig blitt tilkjent erstatning på 150 000 kroner for misbruk han opplevde som elev ved Ekne offentlige skole for evneveike.

I Utdanningsdirektoratets vurdering, som adressa.no har fått tilgang på, står det at «søkeren var utsatt for gjentatte, grove seksuelle overgrep mens han var elev ved Ekne videregående skole. Overgrepene skal ha blitt utført av medelever på nattestid uten at voksne visste om det».

På grunn av at oppholdet varte i 6 år, foreslo direktoratet i sin vurdering en erstatningssum på 200 000 kroner.

Rettferdsvederlagsutvalget bestemte imidlertid at beløpet bør settes til 150 000 kr, en sum som er i samsvar med avgjørelser i tilsvarende saker.

- Dokumenterer overgrep

Det er Stiftelsen Rettferd for taperne som har bistått mannen i søkeprosessen. Generalsekretær Ola Ødegaard mener saken har betydning for flere ofres troverdighet.

- Denne saken dokumenterer at det skjedde seksuelle overgrep på Falstad, og at mishandling fysisk som psykisk, forekom, sier Ødegaard.

Han mener at flere elever på Ekne ble utsatt for liknende forhold, men at enkelte av dem har fått sine søknader avslått.

- Det i seg selv er et nytt overgrep, sier Ødegaard.

Fortrengte minnene

Mannen fra Møre og Romsdal, som nå har blitt tilkjent erstatning, har forklart at han hadde fortrengt minnene fra Falstad. Men da han kjørte forbi skolen på Ekne sist sommer, skal minnene ha kommet tilbake til ham.

- Han husker at han ble plaget av medelever, som i tillegg til å gi ham ørefiker trakasserte ham daglig. De skal også ha brukket armen hans ved en anledning, fordi han ikke ville stjele tobakk til dem, framgår det av Utdanningsdirektoratets vurdering.

- Det verste var likevel nettene. Han skal da ha blitt nødt til å beføle andre og selv bli befølt, står det i vurderingen.

- Full og endelig seier

Direktoratet legger også to uttalelser fra fagkyndige til grunn for sin anbefaling om å gi mannen erstatning. Både den tidligere elevens fastlege og en psykiatrisk sykepleier har gitt vurderinger av mannen som støtter hans beskrivelse av ungdomsårene på Falstad.

- Det har vært viktig for hans troverdighet og selvrespekt at han blir trodd på det han forteller. Vi tror at dette er en full endelig seier for denne tidligere eleven fra Falstad, at han har blitt trodd. Det er det viktigste for alle som søker erstatning, sier Ola Ødegaard.

I utvalget for rettferdsvederlag sin bemerkning til saken settes erstatningssummen til 150 000 kroner.

- Utvalget beklager at søker har vært utsatt for slike kritikkverdige forhold som fremgår av saken, skriver utvalget i sin bemerkning.

 
På forsiden nå