Skal gjøre Trondheim grønnest i Europa i 2050

Elevene på Charlottenlund videregående skole skal bidra til å løse miljøproblemene.

Saken oppdateres.

Prosjektet går over tre uker, hvor elevene skal finne realistiske løsninger på hvordan Trøndelag skal bli Europas grønneste samfunn innen 2050.

150 elever deltar, men kun fem grupper går videre til finalen.

Realistiske oppgaver

- Det er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom natur- og samfunnsfag. Elevene vil få velge blant ni scenarioer med forskjellige problemstillinger knyttet til fornybar energi, biologisk mangfold og klima, sier Bodil Svendsen, lektor i naturfag.

Hun presiserer at det samfunnsfaglige aspektet er like viktig som de praktiske løsningene.

- Det skal være mulig å gjennomføre, derfor må det gjøres grundige politiske undersøkelser, sier hun.

Grønne visjoner

Hensikten bak prosjektet er å stimulere elevenes nysgjerrighet og utforskertrang samt gjøre dem bevisst på at de kan bidra med noe i verden, allerede på et tidlig stadium.

- Prosjektet er basert på fylkesordfører Tore Sandviks visjon i fylkesplanen, hvor Trøndelag skal bli grønnest i Europa, sier Svendsen.

På oppstartsdagen kommer Trønder Energi, Enova, GETEK og NTE. De skal holde foredrag om sitt felt. Deretter får elevene velge problemstillingen de synes er mest spennende. Den 17. februar skal aktørene kåre det beste scenarioet.

Svendsen mener den norske skolen er redd for å skape konkurranse blant elevene. Hun tror skolen tenker det vil fremheve flinke elever, mens de svake vil henge etter.

- Konkurranse kan skape motivasjon, og trigge punkter som skaper arbeidsglede. Prosjektet er praktisk og inkluderer de som ikke er så flinke teoretisk. De kan være kreative og ha veldig mange gode ideer, sier Svendsen.

Gir viktig erfaring

Jakob Cyvin (16) går i førsteklasse på Charlottenlund vgs. Han gleder seg til å ta fatt på utfordringen.

- Det blir veldig realistisk. Det er spennende - jeg tror oppgaven fenger elevene i motsetning til vanlige skoleprosjekter. Nå som vi får så mye spillerom må vi virkelig strukturere og planlegge, sier Cyvin.

Bodil Svendsen håper noen får blod på tann og vil fortsette med miljøstudier på universitetet.

- Aktørene kan svare på spørsmål underveis. Det er en fin mulighet til å bli inspirert og ta et dypdykk i emnene. Prosjektet er ikke på liksom, det vil gi jobberfaring som blir nyttig å ta med seg videre, sier hun.

Evy Aspheim, senior kommunikasjonsrådgiver i Enova er svært positiv til prosjektet. Hun tror det vil være viktig for rekruttering, både til realfag, og til å få flere til å jobbe med samtidsutfordringene som finnes innenfor fornybar energi.

- Scenarioarbeid skaper bevissthet gjennom utfordringer. Enova er opptatt av varige endringer innenfor energiproduksjon og energieffektivisering. Vi håper elevene finner gode løsninger, avslutter Aspheim.

 
På forsiden nå