Frykter billigløsning for Klæbu-vei

Ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp) i Klæbu frykter at fylkeskommunen kan velge en «billigløsning» for ny fylkesvei 704 til Klæbu.

Saken oppdateres.

Det er tverrpolitisk enighet blant kommunepolitikerne i Klæbu om at den nye fylkesveien fra Sandmoen til Tulluan i Klæbu skal finansieres som et spleiselag mellom bilistene og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Politikerne har enstemmig gått inn for at den nye fylkesveien skal bompengefinansieres, og de har foreslått at dette skal dekke 75 prosent av regningen. Fylkeskommunen må i så fall bidra med 25 prosent.

Kommunepolitikerne går inn for at det settes opp to nye bomstasjoner på fylkesvei 704 og fylkesvei 885: En bom på Torgård og en bom i Bratsbergveien (fv. 885), sør for Tillerbrua. Disse to bommene er beregnet å gi en inntekt på 10–14 millioner kroner per år ved takster 7/14 eller 10/20 kroner.

Dersom det planlagte tidsløpet følges, kan veien påbegynnes i 2016.

600 millioner

I kveld arrangeres det et åpent informasjonsmøte på Rådhuset i Klæbu. Der blir ulike løsninger for den nye veien lagt frem, og flere fylkespolitikere er invitert for å høre på det ordfører Jarle Martin Gundersen mener er kommunens utfordringer.

Han frykter at fylkeskommunen vil velge en langt billigere veiløsning enn det han og politikerkollegene i Klæbu mener er nødvendig:

– Ifølge veihåndboka som Statens vegvesen bruker, vil denne veien koste 600–900 millioner kroner. Vi har 6000 døgnpasseringer, og da bør det være en 12 meter bred vei med midtdelere. Dette er også en vei med mye tungtransport, påpeker ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp).

Støtte fra ordførerkolleger

Men ifølge Gundersen har Sør-Trøndelag fylkeskommune kun tilbudt seg å bidra med 75 millioner kroner.

– Fylkespolitikerne sier veien ikke kan koste mer enn 250–300 millioner kroner. Da får vi ingen ny vei – slik vi har behov for. Da blir det kun en utbedring av den gamle veien. Dette må vi klar beskjed om til fylkespolitikerne, og vi har derfor invitert dem på dette møtet. Jeg tror ikke de er så godt kjent med forholdene her i Klæbu, sier Gundersen.

Han viser også til at kommunen allerede har regulert 400 av 2000 mål til næringsareal i forbindelse med utbyggingen av Vassfjellet Næringspark.

– En skikkelig vei er derfor av interesse for flere enn klæbyggen. Ordførerne i randkommunene i Trondheim har sagt at nettopp fylkesvei 704 bør prioriteres i fylkesveiplanen, påpeker Jarle Martin Gundersen. To sterke konkurrenter til fylkesvei 704 er «Lakseveien» mellom Frøya og Orkanger (Rv 714) og «Ei tim te byn» (Fosen).

 
På forsiden nå