Frykter billigløsning for Klæbu-vei

Ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp) i Klæbu frykter at fylkeskommunen kan velge en «billigløsning» for ny fylkesvei 704 til Klæbu.

  Foto: VEGARD EGGEN

Det er tverrpolitisk enighet blant kommunepolitikerne i Klæbu om at den nye fylkesveien fra Sandmoen til Tulluan i Klæbu skal finansieres som et spleiselag mellom bilistene og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Politikerne har enstemmig gått inn for at den nye fylkesveien skal bompengefinansieres, og de har foreslått at dette skal dekke 75 prosent av regningen. Fylkeskommunen må i så fall bidra med 25 prosent.